7 September 2023 inloopbijeenkomst Heerenveen-west

Tijdens een inloopbijeenkomst in Thialf konden inwoners meedenken over de locatie Heerenveen-west. Inwoners van de Greiden, de Heide, aanwonenden van de Rottumerweg en inwoners uit de omliggende dorpen kregen hiervoor een uitnodigingsbrief (PDF 587 kB). In het Overzichtsdocument reacties Heerenveen-west (PDF 243 kB) en het Vraag en antwoord Heerenveen-west (PDF 409 kB) document zijn alle reacties, binnengekomen vragen en bijbehorende antwoorden gebundeld. Met deze inloopbijeenkomst is de locatie Heerenveen-west op gelijke hoogte getrokken met de locaties Noordplot, Noordoost en it Fean Plantsoen.