Aanbeveling nieuwe burgemeester Heerenveen

De gemeenteraad van Heerenveen beveelt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan om mevrouw mr. Avine Fokkens voor te dragen als burgemeester van de gemeente Heerenveen. Dat is de uitkomst van de besloten raadsvergadering van 29 juni. Lees meer over Avine Fokkens en de procedure in het nieuwsbericht.