Alternatieven onderzocht

Op verzoek van de gemeenteraad zijn beide plannen voor verschillende locaties onderzocht. Het college heeft nu in kaart gebracht wat de verschillen en/of overeenkomsten zijn. Het college legt ook een derde alternatief voor, namelijk geen nieuw hotel in Heerenveen.