Besluit gemeenteraad

Besluit kadernota gemeenteraad: kadernota 2021-2024. Welk deel van totaalbudget gemeente Heerenveen beschikbaar voor de projecten in het centrum?