Bodemonderzoek langs Spoorsloot/De Wederik

Maart 2014 – januari 2015: In opdracht van Stichting Bodemsanering NS (SBNS) is bodemonderzoek uitgevoerd langs Spoorsloot/De Wederik in Heerenveen. Rapport verkennend en nader water bodemonderzoek (PDF 9 MB)