Burgerbesluit door gemeenteraad opgepakt

In de raadsvergadering besluit de gemeenteraad het Burgerbesluit op te pakken. De raad vraagt het college de haalbaarheid, gevolgen en mogelijkheden van de voorstellen in het Burgerbesluit te onderzoeken. Daarmee wil de raad in het najaar besluiten over de centrumvisie met een uitvoeringsprogramma en raming van de globale kosten (investeringsagenda).