Heerenveen neemt meer tijd voor onderzoek en analyse locatie azc

Het college van B&W van Heerenveen neemt meer tijd voor het indienen van een raadvoorstel over een locatie voor een asielzoekerscentrum (azc) en het vervolgproces. Bij de inloopbijeenkomst van donderdag 7 september over de mogelijk geschikte locatie Heerenveen-west zijn veel reacties ingebracht. Het college van B&W wil meer tijd nemen om zorgvuldig alle ingebrachte informatie te bekijken en te analyseren. De besluitvorming in de raad stond oorspronkelijk gepland op 19 oktober. Lees meer in het persbericht: Heerenveen neemt meer tijd voor onderzoek en analyse locatie azc (PDF 95 kB).