Juli Informatie raadsbijeenkomst

Tijdens een raadsbijeenkomst wordt de gemeenteraad geïnformeerd over het proces tot nu toe en welke locaties zijn overgebleven en worden meegenomen in het raadsvoorstel. Het raadsvoorstel wordt in de zomer voorbereid.