17 Juli Informatie raadsbijeenkomst

Tijdens een raadsbijeenkomst is de gemeenteraad geïnformeerd over het proces tot dan toe en de overgebleven locaties die worden meegenomen in het raadsvoorstel. In het overzichtsdocument locaties azc (PDF 2 MB) vindt u alle aangedragen locaties, de reacties hierbij  en de afweging om een locatie wel of niet mee te nemen als optie.

Er is een extra locatie toegevoegd: Heerenveen-west. Zie ook: Heerenveen en De Fryske Marren kijken samen naar Heerenveen-west als azc-locatie