Monitoringsonderzoek

Om te kijken of veranderingen optreden, houdt een milieukundig onderzoeksbureau de grondwaterverontreiniging in de gaten. Het volgende onderzoek is in 2027