Principebesluit gemeenteraad voorkeursmodel

Eerste kwartaal 2021: Principebesluit gemeenteraad voorkeursmodel, mede op basis van inspraakreacties.