Raadsvergadering aanbeveling nieuwe burgemeester

Op donderdag 29 juni 2023 maakt de gemeenteraad in een raadsvergadering bekend wie als nieuwe burgemeester wordt voorgedragen aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Na de vergadering
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties draagt de kandidaat voor benoeming voor aan de Koning. Naar verwachting wordt de nieuwe burgemeester beëdigd door de commissaris van de Koning op 2 oktober 2023.