Raadsvergadering: bespreken en vaststellen profielschets

De vertrouwenscommissie stelt, met de ontvangen input, een profiel op van de ‘ideale’ burgemeester voor Heerenveen. Het profiel is door de gemeenteraad vastgesteld in de raadsvergadering van 6 maart 2023. In deze raadsvergadering bespreekt de gemeenteraad het profiel met de commissaris van de Koning, drs. A.A.M. Brok. De commissaris van de Koning neemt het profiel dan in ontvangst.

Profielschets Burgemeester Heerenveen (PDF 2 MB)

Profylskets Boargemaster gemeente It Hearrenfean (PDF 4 MB)

Kindertekeningen profielschets burgemeester (PDF 11 MB)

Vergadering terugkijken? Zie iBabs Online

Op advies van de commissaris van de Koning stelt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vervolgens de vacature open. Vanaf dit moment is het proces geheim om de sollicitanten te beschermen.