Resultaten profiel nieuwe burgemeester

De resultaten van de vragenlijsten over het profiel zijn bekend.

Ruim 750 personen hebben aangegeven wat zij belangrijke eigenschappen voor een nieuwe burgemeester vinden.

Zie Rapportage MijnBurgemeester Heerenveen (PDF 539 kB), leest in het Fries Undersyksrapportaazje-MijnBurgemeester-It-Hearrenfean (PDF 1 MB)

of bekijk alle reacties in Rapportage – Bijlage antwoorden open vragen – consultatie MijnBurgemeester Heerenveen (PDF 298 kB)