Stap 2: onderzoek feiten en cijfers

Voorjaar en zomer 2023
Onderzoek bezoekersaantallen;
Inventarisatie terugkerende grote evenementen;
Inventarisatie beleefde druk in het gebied;
(bezoekersonderzoek en inwonersenquête)
Analyse van de ecologische draagkracht;
Analyse van de leefstijlen bezoekers

resultaat van deze stap:

‘Foto’ huidige situatie,

incl. conclusies en aanbevelingen.