Stap 3: verrijken door dialoog

nazomer 2023

Dialoogsessie met de klankbordgroep.
Inwonersavond
Resultaat van deze stap: ‘scherpstellen van de foto’:
feiten uit stap 2 zijn verrijkt en alle mogelijke beelden zijn verzameld die nodig zijn voor het opstellen van de gebiedsuitwerking.