Stap 4: visievorming en sturing

najaar
Opstellen concept gebiedsuitwerking en eventueel
doorwerking naar deelgebieden;
Opstellen advies over sturingsprincipes, sturingsinstrumenten,
en afwegingskader(s).

Resultaat van deze stap: Een gebiedsuitwerking voor Oranjewoud met handelingsperspectief en duidelijke sturingsprincipes.