Vaststelling raadsakkoord

Vaststelling raadsakkoord 2018-2022 met het voornemen om te experimenteren met nieuwe vormen van lokale democratie.