Voorstel centrumvisie gereed

Voorstel centrumvisie met investeringsagenda klaar. Deze bevat 47 projecten van zowel inwoners als ondernemers, de bijbehorende mogelijkheden en kosten.