Gebruik openbare ruimte - Gemeente Heerenveen

Gebruik openbare ruimte

Plaatst u een container op de stoep? Of een hekwerk of een kraan op straat? In dit soort situaties hebt u een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan in het Omgevingsloket online. Kies bij de activiteiten voor ‘Opslag roerende zaken’.

Kosten

De kosten die u moet betalen voor een aanvraag vindt u in de Verordening Precariobelasting. Voor een aanvraag voor het gebruiken van gemeentegrond betaalt u maximaal €0,55 per m2 per week. U betaalt minimaal € 35,75. Daarnaast wordt € 75,00 in rekening gebracht voor het in behandeling van de aanvraag. U betaalt dus minimaal € 110,75 per aanvraag.