Overzicht

Gaat u een feest, festiviteit of activiteit organiseren in een bedrijf dat onder het Activiteitenbesluit valt? En verwacht u hierdoor de geluidsnormen die van toepassing zijn, te overschrijden? Dan moet u dit melden.

Melding doen

Met het melden geeft u aan iets te organiseren waarbij (versterkte) muziek gemaakt wordt en het aannemelijk is dat u de geldende geluidsnormen gaat overschrijden. Dit kan maximaal 8 maal per jaar. Het betreft geluid wat zowel binnen als buiten uw gebouw wordt gemaakt. De gemeente verwacht dat u zelf zoveel mogelijk maatregelen neemt om eventuele geluidsoverlast te beperken.

Wie kan een melding doen?

U kunt de melding alleen doen als uw bedrijf valt onder het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit). Daarnaast kunt u de melding alleen doen als uw bedrijf buiten het gebied Heerenveen-Centrum ligt.

Kosten

Geen

Melden

Wilt u een melding indienen? Dit kunt u doen door middel van een online formulier, hiervoor heeft u eHerkenning nodig.

Melden particulieren

Bent u particulier, dan kunt u de melding indienen met Digid.