De Akkers

De wijk De Akkers is in de jaren zestig ontstaan en wordt begrensd door de Burgemeester Falkenaweg aan de oostzijde, de spoorlijn aan de westzijde en de Rottumerweg aan de noordzijde.

Wilt u een melding doen?

Hebt u vragen over zorg?

Hebt u vragen over onderhoud?

Uw wijkwethouder

Uw wijkmanager

Uw wijkagent

Caleidoscoop

Wijkvereniging

Nieuws van het wijkplatform