Nieuweschoot

‘Nijskoat’ in het Fries is het kleinste dorp in de gemeente Heerenveen. Het is voornamelijk één weg – de Rotstergaastweg – die het dorp kenmerkt. Het inwonertal is ca 130. In het verleden lag Nieuweschoot tussen de spoorlijn en de Engelenvaart. Met de komst van het crematorium en de uitbreiding van industrieterrein Heerenveen-Zuid is de oostelijke grens enkele honderden meters opgeschoven. Formeel woont een aantal Nieuweschoters nu in Heerenveen. Voor de buurtbewoners maakt dat echter geen verschil. Zij zien Nieuweschoot nog steeds als één geheel, tussen spoorlijn en Engelenvaart.

Wilt u een melding doen?

Hebt u vragen over zorg?

Hebt u vragen over onderhoud?

Uw wijkwethouder

Uw wijkagent

Uw wijkmanager

Plaatselijk belang

Website

Dorpsvisie