Schoon Belonen Heerenveen: deelnemers in de schijnwerpers

It Pakhûs zet zich in voor een schoon Akkrum!

In september 2020 is de aanpak ‘Schoon belonen Heerenveen’ van start gegaan. Ruim 30 scholen en verenigingen doen inmiddels mee. Met elkaar zorgen ze ervoor dat gemeente Heerenveen schoner wordt en blijft. It Pakhûs in Akkrum heeft zich eind 2020 aangemeld. Alida Sieperda en Sandra van de Donk vertellen over de eerste ervaringen.

It Pakhûs is een kleinschalige woongroep, waarin mensen met een verstandelijke beperking en ASS (autisme) problematiek samenwonen en werken. Alida merkte een artikel op waarin verenigingen werden opgeroepen om zwerfafval op te ruimen in een te adopteren gebied. Na overleg met haar collega’s was iedereen enthousiast, dit is een leuke en zinvolle activiteit voor onze bewoners!

Door een bijdrage te leveren aan een schonere leefomgeving zijn ze zichtbaar voor de buurt en het dorp. Ze participeren met deze activiteit in de buurt en in het dorp en het bewegen in de buitenlucht houdt ze ook nog gezond.

De cliënten kunnen goed met de grijper overweg en genieten zichtbaar van de activiteit. Het is een eenvoudige handeling die meteen voor iedereen duidelijk is, daardoor konden ze gelijk aan de slag. Gemiddeld ruimen ze één volle zak zwerfafval per week op, waarbij de peuken die ze bij het station opruimen domineren.

‘Onze activiteit wordt gewaardeerd’ vertellen Alida en Sandra. Ze worden door buurtgenoten en dorpsgenoten aangesproken en krijgen complimenten. Een aantal weken terug kregen ze bijvoorbeeld van Plaatselijk Belang Akkrum Nes een bedankkaart voor hun inzet. Ook op facebook krijgen ze leuke reacties wanneer ze een bericht hebben gepost van hun opruimactie.

Wil jij met je school of vereniging ook mee doen met ‘Schoon Belonen Heerenveen’? Meld je dan aan via de de pagina Schoon Belonen.