Schoon Belonen Heerenveen: deelnemers in de schijnwerpers

In september 2020 is de aanpak ‘Schoon Belonen Heerenveen’ van start gegaan. Ruim 30 scholen en verenigingen doen inmiddels mee. Met elkaar zorgen ze ervoor dat gemeente Heerenveen schoner wordt en blijft. OBS Sevenaerschool in Nieuwehorne heeft zich in november 2020 aangemeld. Directeur Nynke de Blaauw vertelt samen met een aantal juffen en scholieren over hun ervaringen.

Opruimactie met hele school

De Sevenaerschool heeft een kleine 90 leerlingen en iedereen doet mee met Schoon Belonen. De zomervakantie is weer voorbij en dit schooljaar zijn ze gestart met een opruimactie met de hele school. Daarna gaan de groepen om de beurt maandelijks een opruimactie houden. En wanneer iedere groep geweest is, gaan ze weer gezellig met de hele school op pad.

Samen, vertrouwen en veiligheid

Toen de aanpak Schoon Belonen van start ging, had Nynke haar bedenkingen over de aanpak. ‘We gaan toch niet rommel van een ander opruimen?’. Maar in het kader van goed burgerschap en het idee van een schone buurt, heeft Nynke besloten zich alsnog aan te melden. Nu, na bijna een jaar deelname, denkt ze er heel anders over. Nynke: ‘Alle groepen zijn afgelopen schooljaar al eens aan de beurt geweest. De kinderen vinden het leuk en leren dat je niets moet weggooien buiten. De speerpunten van de school zijn samen, vertrouwen en veiligheid. Deze punten komen allemaal terug bij de opruimacties!’.

 

Iedereen werkt samen tijdens de opruimacties. De kinderen uit groep 5 t/m 8 hebben een maatje uit groep 1 t/m 4. Ze helpen elkaar en letten op elkaar tijdens het oversteken en opruimen. Natuurlijk onder toezicht van de verschillende juffen, maar de leerlingen krijgen het vertrouwen om gezamenlijk de buurt in te gaan.

Kletsen, lachen en een schone buurt

Tijdens het opruimen wordt er veel gekletst en gelachen. Er worden verhalen verteld over thuis, over huisdieren en de leerlingen vertellen met trots waar ze wonen. Veel kinderen wonen in de wijk die ze met de school geadopteerd hebben en schoonhouden, dus dat maakt het extra leuk.

Naast de gezelligheid wordt door de maatjes onderling ook over zwerfafval gepraat. Bijvoorbeeld Tieme (groep 6) ‘Niet normaal hoeveel troep ze hier neergooien he?!’ Waarop maatje Jesse Valentijn (groep 3) reageert ‘ik gooi het altijd in de prullenbak dat is veel slimmer!’. Ook Ilse uit groep 6 snapt niet dat er zoveel afval ligt; ‘Waarom neem je je afval niet mee naar huis?’. Jullie hebben gelijk Tieme, Jesse Valentijn en Ilse!

Juf Akke van groep 1/2 vindt het een gezellige en nuttige activiteit ‘De kinderen vinden het geweldig om te doen. We hebben afgelopen keer ook zo gelachen. In het speeltuintje lag veel troep, ze gingen maar door uit enthousiasme’. Nynke vult aan ‘De kinderen willen ook steeds verder lopen omdat ze dan nog iets op de grond zien liggen. Maar uiteindelijk moeten we ook weer terug natuurlijk’.


Wil jij met je school of vereniging ook mee doen met ‘Schoon Belonen Heerenveen’? Meld je dan aan via de pagina Schoon Belonen.