Gersloot-Polder

KlokkenstoelGersloot-Polder vormt het meest oostelijke gedeelte van de aan de Aengwirderweg vrijwel ononderbroken doorlopende lintbebouwing van de vier dorpen. Aan het Gersloter einde is de bebouwing dunner. Mede omdat er na de oorlog weinig meer is gebouwd, kan hier de sfeer geproefd worden van een woongemeenschap te midden van het uitgeveende land dat weer in cultuur is gebracht.

Wijkbeheer

Voor vragen, klachten en meldingen over het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte kunt u terecht bij wijkbeheer.
Contactpersoon: Hendrik Kromkamp
Telefoonnummer: (0513) 617 788
E-mail: h.kromkamp@heerenveen.nl

Andere meldingen

Openbare verlichting kapot? Geef het door aan de gemeente.
In het weekend of op avonden kunt u dringende situaties melden op (06) 55 85 84 15.

Preventiewerker of meitinker

Hebt u vragen over wonen, zorg en ondersteuning? En wilt u weten wie uw meitinker of preventiewerker is? Lees het in het overzicht.

Overige informatie

Wijkmanager: Marc Jense, telefoonnummer (0513) 617 710 of stuur een e-mail (m.jense@heerenveen.nl).
Wijkagent: Luuk Westerhof, telefoonnummer 0900-8844 of kijk op de website Politie Fryslân
Wijkwethouder: Coby van der Laan. Spreekuur elke maandag van 09.00-10.00 uur (op afspraak). U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat (0513) 617 409.

Opbouwwerk

Wilt u een activiteit organiseren? neem dan contact op met uw opbouwwerker van stichting Caleidoscoop Ellen Akkerman of mail naar e.akkerman@caleidoscoop.net