Veelgestelde vragen en antwoorden Centrumvisie Jubbega

In de onderstaande vraag en antwoordlijst leest u meer over de bijeenkomst van 10 november en over de centrumvisie Jubbega. Heeft u een vraag die hier niet tussenstaat, mail dan naar jubbegacentrum@heerenveen.nl. Dit document wordt na de bijeenkomst bijgewerkt.

Algemeen

Het is de bedoeling om sfeer en beleving te vergroten door meer kwaliteit toe te voegen, zoals water en groen. Het kappen van bomen ligt niet voor de hand.

Eén van de vragen van de mentimeter én vragenlijst is de manier waarop het water beleeft moet worden in Jubbega. Dit kan door de kades aan te pakken of door bijvoorbeeld het water op te hogen. Nadat de wens van het dorp duidelijk is, gaan wij in gesprek met o.a. het Wetterskip om te bekijken wat mogelijk is.

In de vorige bijeenkomsten hebben we veel bruikbare ideeën ontvangen. Dit is nu vertaald in bouwstenen. De bijeenkomst op 10 november is bedoeld om keuzes te maken door meer inhoud te geven aan de bouwstenen. Dit biedt vervolgens voldoende houvast om het centrumplan op te stellen.

Dit heeft te maken met de beschikbare ruimte én met beschikbaar geld. Het eerste, de beschikbare ruimte is beperkt, het is een puzzel om voldoende ruimte te krijgen voor groen, parkeren, beleving, ontmoeting, water etc. Dit vereist keuzes. Daarnaast is er veel geld beschikbaar voor Jubbega, maar dit is niet voldoende om alles te doen. Samen maken we een aantal keuzes, zodat we focus kunnen aanbrengen en echt iets kunnen realiseren.

Het centrum is voor iedereen, dus ook voor mindervaliden. In het centrumplan wordt de opwaardering van het centrum van Jubbega op hoofdlijnen beschreven. Daarna volgen concrete projecten om de plannen ook daadwerkelijk te realiseren. In deze uitvoeringsfase kijken we naar de toegankelijkheid voor mindervaliden.

Door gebruik te maken van eenrichtingswegen, kunnen de wegen versmald worden. Er hoeven immers geen twee auto’s tegelijkertijd langs. Dit biedt ruimte voor parkeren, groen, sfeer en beleving.

Ja, in de vragenlijst wordt gevraagd naar aanvullende bouwstenen of ideeën. Hier kunt u aanvullingen geven.

Uit een gezamenlijk initiatief tussen de ondernemers (HNI), plaatselijk belang én de gemeente is het centrumproject ontstaan. Een opwaardering van het centrum is gewenst! Dit betekent niet dat we de rest vergeten.

Uitgangspunt is dat we het samen doen, dus ook met de eigenaren van stukken openbare ruimte. Samen met deze eigenaren willen wij het centrum mooier maken, maar daar hebben we ze natuurlijk wel voor nodig.

Sommige plekken zijn openbaar gebied, maar niet in eigendom van de gemeente. Bijvoorbeeld het parkeerterrein achter de supermarkt. We kunnen hiervoor plannen bedenken, maar zijn daarbij wel afhankelijk van de eigenaren. Samenwerking is dus nodig! Andere gebieden zijn openbaar gebied en ook in eigendom bij de gemeente.

Voldoende parkeergelegenheid is belangrijk. In het centrumplan moeten we goed bekijken hoe er voldoende parkeergelegenheid beschikbaar blijft. De beperkte ruimte maakt dat er keuzes gemaakt moeten worden.

Op basis van een aantal kenmerken, zoals inwoneraantal, aantal winkels, verzorgingsgebied etc. is een zo eerlijk mogelijke verdeling gemaakt voor de kernen Heerenveen, Akkrum, Jubbega en Aldeboarn.

Over de bijeenkomst

Jammer, misschien kunt u de uitzending bekijken via een PC/laptop of IPad? Mocht dat niet lukken, dan kunt u komende twee weken via de site www.heerenveen.nl/centrumvisiejubbega de vragenlijst invullen. Zo kunt u alsnog uw input geven.

De uitslag van de Mentimeter combineren we met de uitslag van de ingevulde vragenlijsten. De totale opbrengst gebruiken we om een centrumplan op te stellen.

U kunt tijdens het tweede deel van de avond meekijken met de gegeven antwoorden. Na de uitzending (tot 24 november) kunt u via de pagina dorpsvisie Jubbega alsnog de vragen beantwoorden. U kunt bij het invullen hulp vragen van ons of iemand uit uw omgeving.

Nee, als u meegedaan heeft aan de Mentimeter, is het niet de bedoeling dat u de vragenlijst invult. U vult óf tijdens de uitzending de Mentimer in óf na de tijd de vragenlijst. De vragen zijn precies hetzelfde.

Aan de hand van de Mentimeter en de vragenlijst krijgen we inzicht in het draagvlak voor verschillende keuzes. Op deze manier kunnen we een centrumplan maken, waar veel mensen blij mee zijn.

U vult óf tijdens de uitzending de Mentimer in óf na de tijd de vragenlijst.

Niet perse. Wel nemen we de uitkomsten mee in het centrumplan en proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen vanuit het dorp. Het kan zo zijn dat niet alles mogelijk is, door bijvoorbeeld de beperkte ruimte of afhankelijkheid

De uitkomsten uit de mentimeter zijn een tussentijdse peiling. Uiteindelijk worden alle antwoorden bij elkaar gevoegd. We willen iedereen in de gelegenheid stellen om hun mening te geven. Mogelijk lukt dat niet tijdens de bijeenkomst via de Mentimeter, vandaar dat het ook nog achteraf kan via de vragenlijst op de projectsite.

De bijeenkomst is te volgen via een digitale uitzending op onze website.  Om tijdens de bijeenkomst mee te doen met de vragenlijst is het handig om twee apparaten te hebben. U kunt echter ook twee tabbladen openen en op die manier zowel de uitzending volgen als interactieve vragenlijst invullen. Hoe dat werkt wordt overigens tijdens de bijeenkomst uitgelegd.

 

Liever op uw gemak de vragenlijst invullen? Dat kan ook. Na de bijeenkomst zetten we de vragenlijst op de website. U heeft dan nog tot 24 november de tijd om de vragenlijst in te vullen.

De Mentimeter is een digitaal, interactieve vragenlijst. Tijdens de bijeenkomst kunt u actief meedoen met de vragen die worden gesteld. Hoe dat precies werkt hoort u tijdens de bijeenkomst. Tip: als u de beschikking heeft over twee apparaten (laptop, smartphone of tablet) dan werkt dat het makkelijkst. U kijkt de uitzending op uw laptop of tablet en gebruikt uw smartphone voor de vragenlijst.

Liever op uw gemak de vragenlijst invullen? Dat kan ook. Na de bijeenkomst zetten we de vragenlijst op de website. U heeft dan nog tot 24 november de tijd om de vragenlijst in te vullen.

 

De code van de Mentimeter wordt tijdens de bijeenkomst bekend gemaakt. Dan leggen we ook uit hoe het werkt en hoe u kunt meedoen.

Ja, via de projectsite Centrumvisie Jubbega maken we de resultaten bekend.

Het opwaarderen van het centrum is voor de ondernemers, plaatselijk belang en de gemeente belangrijk! Dit ziet u ook in het filmpje. Omdat het zo belangrijk is en fysiek bij elkaar komen helaas niet lukt, doen we het digitaal.