Steenmarters en vleermuizen

SteenmarterIn heel Nederland, ook in Heerenveen, veroorzaken steenmarters overlast en schade aan woningen en auto’s. De steenmarter is echter een beschermde diersoort en mag daarom niet gevangen of gedood worden. Als steenmarters bij u overlast of schade veroorzaken kunt u wel maatregelen nemen om te voorkomen dat ze in uw huis of auto komen. Ook vleermuizen duiken met enige regelmaat op in of rondom huizen en andere gebouwen. Soms leidt dat tot problemen. Het zijn wettelijk beschermde dieren, die niet zomaar verjaagd of verstoord mogen worden.

Meldpunt Vleermuizen en Steenmarters

In Friesland is een Meldpunt Vleermuizen en Steenmarters opgericht. Hebt u schade van de steenmarter meld dit dan bij het Meldpunt. Op de website van het Meldpunt vindt u al veel antwoorden, nuttige informatie en tips over de steenmarter of vleermuis en het voorkomen van schade en overlast. Als u meer vragen heeft kunt u contact opnemen, deskundigen adviseren u dan kosteloos over te nemen maatregelen. Bij ernstige overlast is ook advies bij u thuis mogelijk, ze zoeken dan samen met u naar een oplossing. Het meldpunt is bereikbaar via meldpunt@jmecologie.nl of bel (06) 21 41 41 47.

Meer over de steenmarter

Als u denkt dat u steenmarters in uw omgeving heeft, is het goed de gewoonten te kennen van dit dier. De steenmarter zoekt zijn schuilplaats op warme plekken in huis, schuur of tuin. De dieren leven sterk territoriaal. Zodra er een territorium vrijkomt wordt dat territorium vaak binnen en week weer ingenomen door een soortgenoot. De steenmarter kan flink overlast veroorzaken wanneer hij in uw huis schuilt. Maar omdat het dier een beschermde diersoort is mag het niet gedood of gevangen worden.

Tips om steenmarters te weren

Het beste advies is: zorg ervoor dat de steenmarter niet binnen kan komen! U kunt zelf een aantal dingen doen om overlast te voorkomen, bijvoorbeeld door:

  • klimmogelijkheden van de steenmarter om in de goot of op het dak te klimmen te verwijderen;
  • kieren en gaten in daken en muren af te dichten;
  • leidingen in uw auto met speciale kunststof hoezen te beschermen;
  • stevig en fijnmazig gaas voor volières en dierenverblijven te gebruiken en onder de auto te leggen;
  • een anti-martershockset in de motor te laten aanbrengen;
  • het bieden van vervangende woonruimte.
Geplaatst op 13 juni 2019, 09:38 | Gewijzigd op 9 februari 2023, 13:12

Nieuws