Compagnonsstraat en Dekemalaan

In de komende maanden wordt er hard gewerkt aan een aanpak van de Compagnonsstraat en de Van Dekemalaan. Riolering, voetpaden en de bestrating: vrijwel alles komt aan de beurt. Hoe dat dan zit, en wat wanneer gebeurt is in de nieuwsbrief genoemd: Bewonersbrief Compagnonsstraat juli 2017 (PDF 260 kB)

Fok en Schans

Op 6 juni starten we op de Fok met het verwijderen van de bovenste asfaltlagen. Vervolgens worden nieuwe lagen aangebracht in diverse kleuren. Voetpaden worden opnieuw bestraat met nieuwe materialen en de parallelweg met bestaande materialen. De kruising met de J.H. Kruisstraat en Dubbele Regel krijgt een nieuwe inrichting met gebakken straatstenen. En na de bouwvakvakantie is de Schans aan de beurt.

Planning

Fase 1 (Fok) is van 6 juni tot 5 augustus,
Fase 2 en 3 (Schans) starten na de bouwvak. Hierover informeren wij u later.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie over de werkzaamheden contact op met Adri Weijmer van de gemeente Heerenveen, op telefoonnummer 14 05 13. Of met Rien Hoek van aannemer Joost Visser op telefoonnummer 06-22376495. Zie ook de webpagina over de herinrichting van de Fok en Schans.