De Greiden

Het asfalt op de Pijlkruidhof, Sterrekroos, Kalmoeshof, Scheerling en een gedeelte van de Ratelaar verkeert in slechte staat en wordt vervangen. Van 22 mei tot en met 4 augustus gaat aannemer KWS daar mee aan de slag in opdracht van de gemeente Heerenveen. Naast het asfalteringswerk vervangt de aannemer ook de bestrating van onder andere de aanliggende tegelpaden en parkeerstroken.

Wat gaat er gebeuren?

Eerst plaatst de aannemer de nieuwe trottoirbanden en wordt het bestratingmateriaal vervangen. Daarna wordt de huidige asfaltdeklaag verwijderd en de nieuwe asfaltlaag aangebracht. Het werk vindt plaats in twee fasen. De planning is als volgt:

  • Fase 1: Pijlkruidhof en Kalmoeshof van 21 mei t/m 23 juni,
  • Fase 2: Sterrekroos, Ratelaar en Scheerling van 19 juni t/m 4 augustus

Op de onderstaande plattegrond staat aangegeven welke straten we in welke fase aanpakken.

Meer weten?

Voor informatie over de werkzaamheden neemt u contact op met Peter Bron van de gemeente Heerenveen, op telefoonnummer
06 55 85 84 13. Of met Ronald van Veen van aannemer KWS via
06-50226200.


Fok en Schans

Op 6 juni starten we op de Fok met het verwijderen van de bovenste asfaltlagen. Vervolgens worden nieuwe lagen aangebracht in diverse kleuren. Voetpaden worden opnieuw bestraat met nieuwe materialen en de parallelweg met bestaande materialen. De kruising met de J.H. Kruisstraat en Dubbele Regel krijgt een nieuwe inrichting met gebakken straatstenen. En na de bouwvakvakantie is de Schans aan de beurt.

Planning

Fase 1 (Fok) is van 6 juni tot 5 augustus,
Fase 2 en 3 (Schans) starten na de bouwvak. Hierover informeren wij u later.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie over de werkzaamheden contact op met Adri Weijmer van de gemeente Heerenveen, op telefoonnummer 14 05 13. Of met Rien Hoek van aannemer Joost Visser op telefoonnummer 06-22376495. Zie ook de webpagina over de herinrichting van de Fok en Schans.

Asfalteringswerk Stadionweg


De asfaltlaag van de Stadionweg verkeert in slechte staat en wordt vervangen door een nieuwe laag asfalt. In de periode van 10 juli tot en met 4 augustus 2017 brengt aannemer KWS hier in opdracht van de gemeente Heerenveen een nieuwe asfaltlaag aan.

Wat gaat er gebeuren?

De aannemer verwijdert de huidige asfaltlaag en brengt daarna de nieuwe laag aan. Wanneer dat laatste gebeurt, is afhankelijk van het weer. Ook wordt in deze periode aan de viaducten gewerkt.

Wat moet u weten?

Het werk vindt plaats in twee fases:

  • Fase 1: wegafsluiting vanaf de Atalantastraat tot de Oranje Nassaulaan van 10 juli t/m 21 juli.
  • Fase 2: weg afgesloten vanaf de K.R. Poststraat t/m de Atalantastraat van 22 juli t/m 4 augustus.

Op het kaartje staat precies aangegeven om welke delen van de weg het gaat.

Verkeersomleiding

Tijdens de werkzaamheden wordt doorgaand verkeer met borden omgeleid.

Begrip

We realiseren ons dat de werkzaamheden voor wat overlast zorgen en vragen daarvoor uw begrip. Maar u kunt er natuurlijk wel van op aan dat we proberen om dit zoveel mogelijk te beperken.

Meer weten?

Voor informatie over de werkzaamheden neemt u contact op met Peter Bron van de gemeente Heerenveen op telefoonnummer 06 55 85 84 13. Ook kunt u bellen met Ronald van Veen van aannemer KWS, op 06 50 22 62 00.