De Heide / Heidemeer / Heiderijck

Recreatiegebied De HeideZoekt u rust, ruimte en natuur? dat is wat woonwijk De Heide u biedt. Deze woonwijk ligt aan de rand van het recreatiegebied De Heide en is in de jaren tachtig ontstaan. Golfliefhebbers kunnen hier een balletje slaan op de 9-holes golfbaan Heidemeer. De wijk heeft geen basisvoorzieningen hiervoor kunt u terecht in de aangrensende wijken De Akkers en De Greiden.

Belangenverenigingen

Wijk De Heide heeft drie belangenvereningen; Belangenvereniging De Heide, VVE Heidemeer waterfase en belangenvereniging Heiderijck.

Wijkbeheer

Voor vragen, klachten en meldingen over het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte kunt u terecht bij wijkbeheerder Tinus Hoogenkamp via e-mail t.hoogenkamp@heerenveen.nl.

Andere meldingen

Wijkmanagement

Het wijkmanagement zorgt voor verbetering van de leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie in de wijk. Uw wijkmanager is Annie Stelma-Prikken. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 14 0513 of stuur een e-mailbericht naar mail a.stelma@heerenveen.nl.

Preventiewerker of meitinker

Hebt u vragen over wonen, zorg en ondersteuning? En wilt u weten wie uw meitinker of preventiewerker is? Lees het in het overzicht.

Wijkwethouder

De wijkwethouder Coby van der Laan is uw aanspreekpunt namens het college van burgemeester en wethouders. U kunt bij de wijkwethouder Van der Laan terecht met uw vragen en ideeën over uw wijk. Elke maandagochtend van 09.00-10.00 uur heeft wethouder Van der Laan spreekuur. Via het bestuursecretariaat (0513) 617 409 kunt u een afspraak maken.

Wijkagent

Heeft uw vragen of opmerkingen over de veiligheid in uw leefomgeving? Neemt u dan contact op met uw wijkagent de heer Jan Graafstra.

Opbouwwerk

Wilt u een buurtactiviteit organiseren? dan kunt u contact opnemen met uw opbouwwerker Jacqueline Lenis van stichting Caleidoscoop. Stuur een e-mailbericht naar j.lenis@caleidoscoop.net