De Heide / Heidemeer / Heiderijck

Recreatiegebied De HeideZoekt u rust, ruimte en natuur? dat is wat woonwijk De Heide u biedt. Deze woonwijk ligt aan de rand van het recreatiegebied De Heide en is in de jaren tachtig ontstaan. Golfliefhebbers kunnen hier een balletje slaan op de 9-holes golfbaan Heidemeer. De wijk heeft geen basisvoorzieningen hiervoor kunt u terecht in de aangrenzende wijken De Akkers en De Greiden.

Belangenverenigingen

Wijk De Heide heeft drie belangenvereningen; Belangenvereniging De Heide, VVE Heidemeer waterfase en belangenvereniging Heiderijck.

Wijkbeheer

Voor vragen, klachten en meldingen over het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte kunt u terecht bij wijkbeheerder Tinus Hoogenkamp via e-mail t.hoogenkamp@heerenveen.nl.

Andere meldingen

Wijkmanagement

Het wijkmanagement zorgt voor verbetering van de leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie in de wijk. Uw wijkmanager is Rixt Wind, zij is bereikbaar via telefoonnummer (0513) 61 76 19 of stuur een e-mail)

Preventiewerker of meitinker

Hebt u vragen over wonen, zorg en ondersteuning? En wilt u weten wie uw meitinker of preventiewerker is? Lees het in het overzicht.

Wijkwethouder

De wijkwethouder Coby van der Laan is uw aanspreekpunt namens het college van burgemeester en wethouders. U kunt bij de wijkwethouder Van der Laan terecht met uw vragen en ideeën over uw wijk. Elke maandagochtend van 09.00-10.00 uur heeft wethouder Van der Laan spreekuur. Via het bestuursecretariaat (0513) 617 409 kunt u een afspraak maken.

Wijkagent

Heeft uw vragen of opmerkingen over de veiligheid in uw leefomgeving? Neemt u dan contact op met uw wijkagent de heer Jan Graafstra.

Opbouwwerk

Wilt u een buurtactiviteit organiseren? dan kunt u contact opnemen met uw opbouwwerker Jacqueline Lenis van stichting Caleidoscoop. Stuur een e-mailbericht naar j.lenis@caleidoscoopheerenveen.nl