Bijstandsbedragen

Hoogte van de bijstandsbedragen

Bijstandsbedragen worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli aangepast. Hier vindt u de actuele bijstandsbedragen.

Personen tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd

Getrouwd of samenwonend € 1.536,34
Alleenstaand ouder € 1.075,44
Alleenstaand € 1.075,44

Personen die de pensioengerechtigde leeftijd al hebben bereikt

Getrouwd of samenwonend € 1.620,74
Alleenstaand ouder € 1.195,97
Alleenstaand € 1.195,97

Personen tussen de 18 en 20 jaar (jongerennorm)

Getrouwd of samenwonend, beide jonger dan 21 jaar
Met kinderen € 838,25
Zonder kinderen € 530,98

Getrouwd of samenwonend, één ouder dan 21 jaar
Met kinderen € 1.340,93
Zonder kinderen 1.033,66
Alleenstaand € 265,49
Alleenstaand ouder € 265,49

Bedragen tot 120%

Voor sommige minimaregelingen geldt dat u een inkomen mag hebben tot 120% van de bijstandsnormen.

Bedragen tot 120 % bijstandsnorm
Meest voorkomende situaties Inkomensgrens
Alleenstaande, 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 1.290,00
Alleenstaande ouder, 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 1.290,00
Gehuwd/samenwonend, beide 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 1.843,00
Alleenstaande, pensioengerechtigde leeftijd € 1.435,00
Alleenstaande ouder, pensioengerechtigde leeftijd € 1.435,00
Gehuwd/samenwonenden, beide pensioengerechtigde leeftijd € 1.944,00
Alleenstaande, 18,19 of 20 jaar zonder kinderen € 318,00
Gehuwd/samenwonend, beide 18, 19 of 20 jaar zonder kinderen € 637,00
Gehuwd/samenwonend, één 18/19/20 jaar en één ouder dan 20, zonder kinderen € 1.240,00
Alleenstaande ouder, 18, 19 of 20 jaar € 318,00
Gehuwd/samenwonend, beide 18, 19 of 20 jaar met kinderen € 1.005,00
Gehuwd/samenwonend, één 18/19/20 en één ouder dan 20 met kinderen € 1.609,00
Alleenstaande in inrichting € 449,00
Alleenstaande ouder in inrichting € 449,00
Gehuwd/samenwonenden in inrichting €   726,00