Energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen

Huishoudens met een laag inkomen of net boven het sociaal minimum krijgen in 2022 een eenmalige energietoeslag van € 800,-. Dit bedrag kan gebruikt worden om (een deel van) de energiekosten te betalen.

U krijgt het bedrag automatisch op uw rekening als u bekend bent bij ons

Bent u bekend bij de gemeente en voldoet u aan de voorwaarden? Dan ontvangt u uiterlijk 30 april 2022 de energietoeslag van € 800,- op uw rekeningnummer. U hoeft hier niets voor te doen.

U bent bekend bij de gemeente als u op 1 januari 2022:

 • een uitkering ontving van de gemeente: bijstandsuitkering, IOAW of IOAZ
 • een AIO-aanvulling ontving op uw AOW-pensioen
 • Bbz ontving via Bureau Zelfstandigen Fryslân (BZF)
 • gebruik maakte van de Heerenveen Zorgt Regeling (HZR)
 • gebruik maakt van de Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM): AV Frieso én een uitkering ontvangt*

* let op: ontvangt u geen uitkering van de gemeenten, maar maakt u wel gebruik van de Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM): AV Frieso? Dan heeft u ook recht op de energietoeslag, maar is uw bankrekeningnummer niet bekend bij ons. U kunt vanaf 1 mei 2022 zelf de energietoeslag aanvragen via deze pagina.

U moet de energietoeslag zelf aanvragen als u niet bekend bent bij ons

Heeft u een laag (gezamenlijk) inkomen, maar maakt u geen (of pas ná 1 januari 2022) gebruik van bovenstaande regelingen en/of uitkeringen? Dan kunt u vanaf 1 mei 2022 de energietoeslag zelf aanvragen via de pagina eenmalige energietoeslag aanvragen. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Aanvragen kan tot en met 31 december 2022.

Voorwaarden energietoeslag

De energietoeslag van € 800,- wordt uitgekeerd per huishouden (alleenstaande of gezin). Hierbij geldt:

 • U hebt een laag gezamenlijk inkomen (120% van de bijstandsnorm, zie de actuele bijstandsbedragen)
 • U bent 21 jaar of ouder
 • U woont niet in een (zorg)instelling
 • U bent geen student van jonger dan 27 jaar die recht heeft op studiefinanciering
 • U woont daadwerkelijk op het opgegeven adres.
 • U hebt nog niet eerder de energietoeslag ontvangen.

Wat kunt u nu zelf doen?

Probeer te besparen op uw energieverbruik. Kleine aanpassingen kunnen op jaarbasis al veel energieverbruik en geld schelen. Heeft u nu al problemen met het betalen van uw energierekening? Neem dan contact op met uw energieleverancier.

Onze Energiecoach Jinke Kleistra is een specialist die veel weet van energie besparen. Zij komt bij u thuis en geeft tips om energie te besparen.
Niet door grote investeringen, maar door kleine aanpassingen in uw huis of  gewoonten. Dat kan al met kleine stapjes, bijvoorbeeld door tochtstrips aan te brengen, de verwarming ’s nachts lager te zetten of door minder lang te douchen.

Wilt u een afspraak maken met Energiecoach Jinke?

Meldt dan aan via het formulier op www.energieloketheerenveen.nl/energiecoach, of bel via 14 0513. E-mailen mag ook: duurzaam@heerenveen.nl

Tip voor huurders

Heeft u de Energie Cadeaubon al aangevraagd? Hiermee kunt u gratis voor € 70,- aan producten krijgen waarmee u energie kunt besparen, zoals ledlampen en tochtstrips. Kijk voor informatie en aanvragen op de website van het Energie Loket Heerenveen.

Veel gestelde vragen over de energietoeslag

Wanneer ontvang ik de energietoeslag?

Bent u bekend bij de gemeente? Dan is uiterlijk 30 april 2022 het bedrag automatisch op uw rekening overgemaakt. Ben u niet bekend bij de gemeente? Of heeft u het bedrag niet ontvangen? Dan kunt u vanaf 1 mei 2022 de energietoeslag zelf aanvragen via de pagina eenmalige energietoeslag aanvragen. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Wij proberen uw aanvraag binnen acht weken te verwerken

Tot wanneer kan ik de energietoeslag aanvragen?

U kunt tot en met 31 december 2022 uw aanvraag voor energietoeslag indienen.

Moet ik de energietoeslag op een later moment terugbetalen?

Nee, u hoeft het bedrag niet terug te betalen.

Kan er beslag worden gelegd op mijn energietoeslag?

Nee, de energietoeslag wordt gezien als bijzondere bijstand. Hier mag geen beslag op worden gelegd.

Telt de energietoeslag mee als inkomen?

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering. Of voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

Telt de energietoeslag mee als gift?

Nee, de energietoeslag wordt uitgekeerd als bijzondere bijstand en telt dus niet mee als gift. U hoeft dit bedrag dus niet mee te nemen in uw totaal ontvangen giften op jaarbasis.

Waarom wordt de energietoeslag per huishouden uitgekeerd?

Een huishouden heeft samen één energiecontract. Daarom wordt de energietoeslag per huishouden uitgekeerd en niet per persoon.

In ons huishouden zijn er meerdere personen met een laag inkomen. Krijgen we dan ook meerdere keren de energietoeslag?

Nee, een huishouden heeft samen één energiecontract. Daarom wordt de energietoeslag per huishouden uitgekeerd en niet per persoon.

Kan ik de energietoeslag ook schriftelijk aanvragen?

Ja, dat is geen probleem. U kunt het papieren aanvraagformulier opvragen bij de receptie van het gemeentehuis, zie onze openingstijden. Of bel 14 0513, dan sturen we het aanvraagformulier op.

Het ingevulde formulier stuurt u met de bijgeleverde antwoordenveloppe op
Gemeente Heerenveen
o.v.v. energietoeslag
Postbus 15000
8440 GA Heerenveen

 

Kan ik hulp krijgen bij het aanvragen van de energietoeslag?

Heeft u geen familie of andere mensen die u kunnen helpen, dan kunt u hiervoor terecht bij Stichting De Barones of Stichting Houvast.

Waarom is de (uitbetaling van de) energietoeslag niet bij alle gemeentes hetzelfde?

De rijksoverheid heeft richtlijnen opgesteld voor gemeenten voor de uitbetaling van de energietoeslag, waaronder een richtbedrag van € 800,-. Het is aan de gemeenten zelf om – rekening houdend met deze richtlijnen – te bepalen hoe en wanneer de energietoeslag uit te keren.

Waarom wordt er een inkomensgrens van 120% gehanteerd?

Landelijk is afgesproken om een inkomensgrens van 120% van de bijstandsnorm te hanteren. Dit sluit ook aan bij de andere regelingen die we hebben voor onze inwoners met een laag inkomen. Inwoners met een hoger inkomen die in de problemen raken kunnen altijd bijzondere bijstand aanvragen.

.

Hoe komt het dat gemeentes dit regelen, terwijl het een regeling van het Rijk is?

Dit is omdat gemeenten al veel inwoners kennen die hiervoor in aanmerking komen. Zo kunnen zij automatisch en sneller de energietoeslag toekennen en uitbetalen. Het Rijk heeft gemeenten hiervoor opdracht gegeven.

Het is al lang bekend dat de energietoeslag uitgekeerd gaat worden. Waarom duurt dit zo lang?

Het wachten was op een wetswijziging die nodig is om de energietoeslag uit te kunnen betalen. Bovendien moesten er nog richtlijnen opgesteld worden door de rijksoverheid. Halverwege maart hebben gemeenten hier meer informatie over ontvangen. Voordat de energietoeslag ook daadwerkelijk uitgekeerd kan worden, moeten er verschillende werkzaamheden gedaan worden. Zoals het in kaart brengen van de inwoners die hier automatisch recht op hebben en het in orde maken van de systemen. Dit kost tijd. Als gemeente Heerenveen kiezen we ervoor om aan zoveel mogelijk huishoudens de energietoeslag automatisch over te maken. Dit doen we tegelijkertijd met de uitbetaling van de uitkering. Dit is eind april.

Waarom kan ik pas op 1 mei de energietoeslag aanvragen?

Dit is om te voorkomen dat huishoudens de energietoeslag aanvragen, terwijl ze mogelijk al bekend zijn bij de gemeente en de energietoeslag dus automatisch uitgekeerd krijgen. Eind april maken we de energietoeslag over naar inwoners die al een uitkering ontvangen. Zo houden we het overzichtelijk en voorkomen we – voor zowel de inwoner als de gemeente – dubbel werk. Daarnaast kost het inrichten van een digitaal aanvraagformulier tijd.