Energietoeslag

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u eenmalig een energietoeslag van  € 1300,- krijgen. Dit bedrag is bedoeld om (een deel van) de hoge energiekosten te betalen.

Aanvragen

Aanvragen energietoeslag 2022 kon tot en met 31 december 2022. Aanvragen voor energietoeslag 2023 is nu nog niet mogelijk.

Energietoeslag 2023

Begin 2023 verwachten wij u te kunnen informeren over de inhoud en voorwaarden van de energietoeslag 2023. Inwoners waarvan bij ons bekend is dat zij op 1 januari 2023 voldoen aan de voorwaarden, krijgen naar verwachting deze automatisch uitgekeerd. Op welk moment dat is, is nu nog niet bekend. Behoort u niet tot deze groep, maar denkt u in aanmerking te komen voor deze toeslag? Dan kunt u in de loop van 2023 een aanvraag indienen. Over de wijze en per wanneer u kunt aanvragen volgt nadere informatie. Om op de hoogte te blijven adviseren wij u deze pagina in de gaten te houden.

Wat kunt u nu zelf doen?

Probeer te besparen op uw energieverbruik. Kleine aanpassingen kunnen op jaarbasis al veel energieverbruik en geld schelen. Heeft u nu al problemen met het betalen van uw energierekening? Neem dan contact op met uw energieleverancier.

Onze Energiecoach Jinke Kleistra is een specialist die veel weet van energie besparen. Zij komt bij u thuis en geeft tips om energie te besparen.
Niet door grote investeringen, maar door kleine aanpassingen in uw huis of  gewoonten. Dat kan al met kleine stapjes, bijvoorbeeld door tochtstrips aan te brengen, de verwarming ’s nachts lager te zetten of door minder lang te douchen.

Wilt u een afspraak maken met Energiecoach Jinke?

U kunt zich aanmelden via het formulier op www.energieloketheerenveen.nl/energiecoach, of bel via 14 0513. E-mailen mag ook: duurzaam@heerenveen.nl

Meestgestelde vragen

Lees de antwoorden op de vragen die we het vaakst krijgen.

Algemene informatie

Waarvoor is de energietoeslag bedoeld?

De eenmalige energietoeslag is bedoeld voor de hoge energierekening. Het is dus verstandig als u dit geld reserveert voor bijvoorbeeld de hoge jaarafrekening van uw energieleverancier.

Mag ik zelf bepalen waar ik het geld aan besteed als ik in budgetbeheer zit?

Als u gebruik maakt van budgetbeheer, dan wordt de energietoeslag uitbetaald op de beheerrekening. Uw contactpersoon beoordeeld dan waar het geld het beste aan besteed kan worden.

Worden mijn gegevens gecontroleerd?

Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag als achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere organisaties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant is voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u recht heeft op de energietoeslag.

Telt de energietoeslag mee als gift?

Nee, de energietoeslag wordt uitgekeerd als bijzondere bijstand en telt dus niet mee als gift. U hoeft dit bedrag dus niet mee te nemen in uw totaal ontvangen giften op jaarbasis.

Telt de energietoeslag mee als inkomen?

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering. Of voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

Kan er beslag worden gelegd op mijn energietoeslag?

Nee, de energietoeslag wordt gezien als bijzondere bijstand. Hier mag geen beslag op worden gelegd.

Moet ik de energietoeslag op een later moment terugbetalen?

Nee, u hoeft het bedrag niet terug te betalen.

Wanneer ontvang ik de energietoeslag?

Wij doen ons uiterste best om uw aanvraag binnen acht weken te verwerken. Maar door de vele aanvragen kan het langer duren. Onze excuses hiervoor.

Energietoeslag aanvragen

Wanneer kunt u de energietoeslag 2023 aanvragen?

We zijn druk bezig met het uitwerken van de energietoeslag voor 2023. Een deel van de inwoners krijgt deze weer automatisch. Anderen zullen deze zelf moeten aanvragen. We verwachten eind januari/begin februari 2023 meer bekend te kunnen maken over wanneer u deze toeslag kunt aanvragen, en vanaf wanneer deze automatisch wordt betaald. Houd deze pagina hierover in de gaten.

Kan ik hulp krijgen bij het aanvragen van de energietoeslag?

Heeft u geen familie of andere mensen die u kunnen helpen, dan kunt u hiervoor terecht bij:

Voor wie is de energietoeslag bedoeld?

Ik ben student, heb ik ook recht op energietoeslag?

Nee, als student kom je niet in aanmerking voor de regeling energietoeslag. Heb je wel te maken met een hoge(re) energierekening? En heb je daardoor moeite om rond te komen? Neem dan contact met ons op door te bellen naar 14 0513, mogelijk kom je in aanmerking voor bijzondere bijstand.

In ons huishouden zijn er meerdere personen met een laag inkomen. Krijgen we dan ook meerdere keren de energietoeslag?

Nee, een huishouden heeft samen één energiecontract. Daarom wordt de energietoeslag per huishouden uitgekeerd en niet per persoon.

Waarom wordt de energietoeslag per huishouden uitgekeerd?

Een huishouden heeft samen één energiecontract. Daarom wordt de energietoeslag per huishouden uitgekeerd en niet per persoon.

De toeslag en uw financiële situatie

Verstrekt de gemeente ook een voorschot op de energietoeslag 2023?

In 2023 komt er opnieuw een regeling Energietoeslag, maar deze is er nog niet. U kunt voor deze nieuwe regeling in 2022 geen voorschot ontvangen.

Tellen jullie mijn vermogen, zoals spaargeld of een koophuis, ook mee bij de aanvraag van de energietoeslag?

Nee, bij het beoordelen van de aanvraag kijken wij alleen naar de inkomensgrens van 120% van de bijstandsnorm. Uw eigen vermogen, zoals spaargeld of een koophuis, tellen we niet mee.

Waarom wordt er een inkomensgrens van 120% gehanteerd?

Landelijk is afgesproken om een inkomensgrens van 120% van de bijstandsnorm te hanteren. Dit sluit ook aan bij de andere regelingen die we hebben voor onze inwoners met een laag inkomen. Inwoners met een hoger inkomen die in de problemen raken kunnen altijd bijzondere bijstand aanvragen.

Wanneer ontvang ik de nabetaling van € 500,-?

Alle huishoudens die van ons een energietoeslag van € 800,- hebben ontvangen, hebben de extra € 500,- inmiddels ontvangen. Is dit niet het geval? Neem dan contact op door te bellen naar 14 0513.

Ik heb maar € 800,- ontvangen terwijl de energietoeslag € 1.300,- is. Hoe kan dit?

De energietoeslag was in eerste instantie een bedrag van € 800,- euro. Het kabinet heeft besloten om dit bedrag te verhogen naar € 1.300,-. Alle huishoudens die van ons een energietoeslag van € 800,- hebben ontvangen, hebben de extra € 500,- inmiddels ontvangen. Is dit niet het geval? Neem dan contact op door te bellen naar 14 0513.