Energietoeslag

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u eenmalig een energietoeslag van  € 1300,- krijgen. Dit bedrag is bedoeld om (een deel van) de hoge energiekosten te betalen.

Aanvragen

Voldoet u aan de voorwaarden en hebt u de energietoeslag niet automatisch ontvangen? Dan kunt u de energietoeslag aanvragen via een online formulier.

Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Aanvragen kan tot en met 31 december 2022.

Let op: wij doen ons uiterste best om uw aanvraag binnen acht weken te verwerken. Door de vele aanvragen kan het langer duren. Onze excuses hiervoor.

Voorwaarden energietoeslag

De energietoeslag van € 1.300,- wordt betaald per huishouden (alleenstaande of gezin). Hierbij geldt:

  • U hebt een laag gezamenlijk inkomen (120% van de bijstandsnorm, zie de actuele bijstandsbedragen)
  • U bent 21 jaar of ouder.
  • U woont daadwerkelijk op het opgegeven adres.

Is een van onderstaande situaties van toepassing?

  • U woont in een (zorg)instelling
  • U bent student en jonger dan 27 jaar met recht op studiefinanciering
  • U hebt de volledige energietoeslag al gekregen

Dan hebt u geen recht op de energietoeslag.

Wat kunt u nu zelf doen?

Probeer te besparen op uw energieverbruik. Kleine aanpassingen kunnen op jaarbasis al veel energieverbruik en geld schelen. Heeft u nu al problemen met het betalen van uw energierekening? Neem dan contact op met uw energieleverancier.

Onze Energiecoach Jinke Kleistra is een specialist die veel weet van energie besparen. Zij komt bij u thuis en geeft tips om energie te besparen.
Niet door grote investeringen, maar door kleine aanpassingen in uw huis of  gewoonten. Dat kan al met kleine stapjes, bijvoorbeeld door tochtstrips aan te brengen, de verwarming ’s nachts lager te zetten of door minder lang te douchen.

Wilt u een afspraak maken met Energiecoach Jinke?

U kunt zich aanmelden via het formulier op www.energieloketheerenveen.nl/energiecoach, of bel via 14 0513. E-mailen mag ook: duurzaam@heerenveen.nl

Meestgestelde vragen

Algemene informatie

Wanneer ontvang ik de energietoeslag?

Wij doen ons uiterste best om uw aanvraag binnen acht weken te verwerken. Maar door de vele aanvragen kan het langer duren. Onze excuses hiervoor.

Moet ik de energietoeslag op een later moment terugbetalen?

Nee, u hoeft het bedrag niet terug te betalen.

Kan er beslag worden gelegd op mijn energietoeslag?

Nee, de energietoeslag wordt gezien als bijzondere bijstand. Hier mag geen beslag op worden gelegd.

Telt de energietoeslag mee als inkomen?

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering. Of voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

Telt de energietoeslag mee als gift?

Nee, de energietoeslag wordt uitgekeerd als bijzondere bijstand en telt dus niet mee als gift. U hoeft dit bedrag dus niet mee te nemen in uw totaal ontvangen giften op jaarbasis.

Worden mijn gegevens gecontroleerd?

Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag als achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere organisaties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant is voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u recht heeft op de energietoeslag.

Mag ik zelf bepalen waar ik het geld aan besteed als ik in budgetbeheer zit?

Als u gebruik maakt van budgetbeheer, dan wordt de energietoeslag uitbetaald op de beheerrekening. Uw contactpersoon beoordeeld dan waar het geld het beste aan besteed kan worden.

Waarvoor is de energietoeslag bedoeld?

De eenmalige energietoeslag is bedoeld voor de hoge energierekening. Het is dus verstandig als u dit geld reserveert voor bijvoorbeeld de hoge jaarafrekening van uw energieleverancier.

Energietoeslag aanvragen

Tot wanneer kan ik de energietoeslag aanvragen?

U kunt tot en met 31 december 2022 uw aanvraag voor energietoeslag indienen.

Kan ik de energietoeslag ook schriftelijk aanvragen?

Ja, dat is geen probleem. U kunt het papieren aanvraagformulier opvragen bij de receptie van het gemeentehuis, zie onze openingstijden. Of bel 14 0513, dan sturen we het aanvraagformulier op.

Het ingevulde formulier stuurt u met de bijgeleverde antwoordenveloppe op
Gemeente Heerenveen
o.v.v. energietoeslag
Postbus 15000
8440 GA Heerenveen

 

Kan ik hulp krijgen bij het aanvragen van de energietoeslag?

Heeft u geen familie of andere mensen die u kunnen helpen, dan kunt u hiervoor terecht bij:

Wanneer krijg ik bericht?

Wij doen ons uiterste best om uw aanvraag binnen acht weken te verwerken. Door de vele aanvragen die gedaan worden kan het helaas voorkomen dat het verwerken wat langer duurt. Onze excuses hiervoor.

Voor wie is de energietoeslag bedoeld?

Waarom wordt de energietoeslag per huishouden uitgekeerd?

Een huishouden heeft samen één energiecontract. Daarom wordt de energietoeslag per huishouden uitgekeerd en niet per persoon.

In ons huishouden zijn er meerdere personen met een laag inkomen. Krijgen we dan ook meerdere keren de energietoeslag?

Nee, een huishouden heeft samen één energiecontract. Daarom wordt de energietoeslag per huishouden uitgekeerd en niet per persoon.

Ik ben student, heb ik ook recht op energietoeslag?

Nee, als student kom je niet in aanmerking voor de regeling energietoeslag. Heb je wel te maken met een hoge(re) energierekening? En heb je daardoor moeite om rond te komen? Neem dan contact met ons op door te bellen naar 14 0513, mogelijk kom je in aanmerking voor bijzondere bijstand.

De toeslag en uw financiële situatie

Ik heb maar € 800,- ontvangen terwijl de energietoeslag € 1.300,- is. Hoe kan dit?

De energietoeslag was in eerste instantie een bedrag van € 800,- euro. Het kabinet heeft besloten om dit bedrag te verhogen naar € 1.300,-. Alle huishoudens die van ons een energietoeslag van € 800,- hebben ontvangen, hebben de extra € 500,- inmiddels ontvangen. Is dit niet het geval? Neem dan contact op door te bellen naar 14 0513.

Wanneer ontvang ik de nabetaling van € 500,-?

Alle huishoudens die van ons een energietoeslag van € 800,- hebben ontvangen, hebben de extra € 500,- inmiddels ontvangen. Is dit niet het geval? Neem dan contact op door te bellen naar 14 0513.

Waarom wordt er een inkomensgrens van 120% gehanteerd?

Landelijk is afgesproken om een inkomensgrens van 120% van de bijstandsnorm te hanteren. Dit sluit ook aan bij de andere regelingen die we hebben voor onze inwoners met een laag inkomen. Inwoners met een hoger inkomen die in de problemen raken kunnen altijd bijzondere bijstand aanvragen.

Tellen jullie mijn vermogen, zoals spaargeld of een koophuis, ook mee bij de aanvraag van de energietoeslag?

Nee, bij het beoordelen van de aanvraag kijken wij alleen naar de inkomensgrens van 120% van de bijstandsnorm. Uw eigen vermogen, zoals spaargeld of een koophuis, tellen we niet mee.

Verstrekt de gemeente ook een voorschot op de energietoeslag 2023?

In 2023 komt er opnieuw een regeling Energietoeslag, maar deze is er nog niet. U kunt voor deze nieuwe regeling in 2022 geen voorschot ontvangen.