Hulp bij schulden

Heeft u schulden en komt u er zelf niet meer uit? Bij de gemeente kunt u terecht voor hulp bij schulden.

Vraag de meitinker

Heeft u betalingsachterstanden? Komen er deurwaarders aan de deur? U bent niet de enige die dit overkomt. Om hulp vragen bij geldproblemen is niet altijd makkelijk. Maar wel heel belangrijk. Wacht niet te lang met hulp vragen. Hoe sneller u om hulp vraagt, hoe beter u geholpen kunt worden. U kunt terecht bij de meitinker voor meer informatie. U kunt ook vrijblijvend advies vragen door een mail te sturen naar budgetadvies@heerenveen.nl

Wat heeft de meitinker nodig?

Leg alvast zoveel mogelijk informatie over uw betalingsachterstanden of schulden klaar.

Hoe gaat het verder?

De meitinker bekijkt samen met u hoe u er voor staat. Hoe komt u uit de schulden? Misschien kunt u samen met de meitinker een aflossing regelen. Of uw financiën zo inrichten dat u uw achterstanden zelf kunt aflossen. Als de schulden te hoog of te veel zijn, zal de meitinker u doorverwijzen naar schuldhulpverlening.

De gemeente gaat uw schulden regelen, en dan?

De meitinker van de gemeente zet samen met u uw schulden op een rijtje. Daarna probeert de schuldhulpverlener in samenwerking met u uw schulden te regelen. Dus een oplossing te vinden voor de schulden. Hiervoor moeten we afspraken maken met schuldeisers. Dit heet de minnelijke schuldsanering natuurlijke personen (Msnp). Hoe lang het duurt voordat er afspraken zijn gemaakt met de schuldeisers, is afhankelijk van uw situatie. De schuldhulpverlener bespreekt dit met u.

Een schuldregeling duurt maximaal 18 maanden (tot 1 juli 2023 was dit 36 maanden). In die tijd lost u zoveel als mogelijk is af van de schuld aan de schuldeisers. Ook helpen we u weer financieel redzaam te worden. Als u zich aan alle afspraken houdt, wordt na afloop van de regeling de resterende schuld kwijtgescholden en bent u schuldenvrij. Dit betekent niet dat onze schuldhulpverlening daarna stopt. We blijven u ondersteunen zo lang als nodig is. Bijvoorbeeld met budgetbeheer of het inzetten van een budgetmaatje.

Budgetbeheer

Budgetbeheer betekent dat een ander uw geld beheert en de nodige betalingen voor u doet. Uw inkomen komt binnen op een aparte rekening. Per week of maand krijgt u een afgesproken bedrag voor dagelijkse uitgaven, zoals boodschappen.

Budgetbeheer kan helpen om (nieuwe) schulden te voorkomen. Of ervoor zorgen dat schulden niet groter worden.

Budgetmaatje

De gemeente kan u helpen om met uw budget uit te komen. Of u er op voor te bereiden dat u zelf weer uw geld kunt beheren. Daarvoor zijn er bijvoorbeeld. budgetmaatjes. Dit zijn vrijwilligers die u willen helpen bij uw administratie of huishoudboekje. Natuurlijk moet het wel klikken met uw budgetmaatje. En alles gaat altijd in overleg met u.

U doet het!

De belangrijkste persoon om de schuldhulp te laten slagen, bent u zelf. Een schuldhulptraject is niet gemakkelijk. En het lukt alleen als u genoeg meedoet. Anders werkt het niet. Daarom moet u duidelijk weten waar u aan begint.

Een schuldregeling kan betekenen dat u een tijdlang weinig geld te besteden heeft. Dat kan 18 maanden duren (tot 1 juli 2023 was dit 36 maanden). Maar daarna bent u wel schuldenvrij.