Hulp en advies bij geldzorgen en schulden

In de gemeente Heerenveen kun je voor hulp en advies over geld(zaken) terecht bij de Meitinkers, Caleidoscoop, Team Jeugd en Gezin, Stichting Maatschappelijk Werk Heerenveen en verschillende vrijwilligersorganisaties.

Meitinkers: hulp van de gemeente

Met je hulpvraag kun je terecht bij de meitinkers van de  gemeente Heerenveen.

Bijvoorbeeld bij:

  • geldproblemen en schulden;
  • vragen over werk, uitkeringen en financiële regelingen;
  • emotionele of psychische problemen;
  • een lichamelijke beperking;
  • problemen met het huishouden;
  • woonproblemen;
  • zorgen over iemand in jouw omgeving.

Iedere wijk en ieder dorp in de gemeente Heerenveen heeft een eigen  meitinker. Je kunt de meitinker bellen of een e-mail sturen, lees wie jouw meitinkers is op de pagina Meitinkers. 

Welzijnsorganisatie Caleidoscoop

Heb je behoefte aan een luisterend oor, praktische tips, advies of ondersteuning? Caleidoscoop is een welzijnsorganisatie en is er voor alle inwoners van de gemeente Heerenveen. In gesprekken wordt gekeken naar wie je bent, wat jij graag wilt doen en wat je daarvoor nodig hebt.

Adres Weegbree 72, 8446 SC Heerenveen
telefoon (0513) 62 90 90
Mail info@caleidoscoopheerenveen.nl
website www.caleidoscoopheerenveen.nl/contact

Team Jeugd en Gezin

Natuurlijk wil je het beste voor je kind. En soms gaat dit niet vanzelf.  Dan maak je je zorgen over het gedrag, de ontwikkeling of veiligheid  van je kind. Weet je even niet meer wat je moet doen, hoe je het op  moet lossen? Dan kun je contact opnemen met Team Jeugd en Gezin (TJG) van de gemeente Heerenveen.

Stichting Maatschappelijk Werk Heerenveen

Iedereen krijgt wel eens met problemen te maken. Hierover praten met familie of vrienden is vaak al helpend. Maar soms gaat dat niet.  Je kunt dan terecht bij een maatschappelijk werker van Stichting Maatschappelijk Werk Heerenveen (SMWH).
Telefoon  088 53 35 335. Je kunt bellen op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur.
Mail info@smwh.nl
Website www.smwh.nl

Vrijwilligersorganisaties

Er zijn in de gemeente veel (vrijwilligers)organisaties die voor je klaar staan. Er zijn twee steunpunten in de gemeente Heerenveen.

Steunpunt de Barones

Adres Dr. Wumkeslaan 4B, 8442 EM Heerenveen
Telefoon (0513) 62 41 27
Mail info@steunpuntdebarones.nl
website www.steunpuntdebarones.nl

Spreekuren zijn op afspraak op dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Voor een afspraak kunt u tijdens deze openingstijden bellen met (0513) 62 41 27
Heeft u vragen over belastingen of toeslagen? Dan kunt u op maandagmiddag tussen 13.30 en 16.30 terecht. Hiervoor moet u ook een afspraak maken via (0513) 62 41 27.
Verder is er elke dinsdagmiddag iemand van de Barones in de bibliotheek. In Akkrum en in Heerenveen kunt u tussen 13.30 en 14.30 langskomen en in de bibliotheek van Jubbega is dat van 14.00 tot 15.00 uur. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken.

Humanitas Thuisadministratie

Humanitas Thuisadministratie helpt je financiën en administratie op orde te brengen en te houden. De vrijwilligers van Humanitas Thuisadministratie komen bij je thuis en helpen je op weg. De vrijwilligers hebben ruime ervaring op dit terrein en zijn getraind om jou zo goed mogelijk te helpen.

Telefoon 06 12 70 29 11
Mail heerenveen@humanitas.nl
Website www.humanitas.nl/heerenveen

Stichting Houvast

Stichting Houvast bestaat uit vrijwilligers die zelf ook een laag inkomen hebben (gehad). Zij kunnen je helpen met je administratie, het aanvragen van uitkeringen of met bezwaarschiften.
Je kunt terecht bij Stichting Houvast op het inloopspreekuur op woensdag tussen 9.00 en 12.00 uur.

Elke woensdag geeft Stichting Houvast gratis brood, huishoudelijke spullen en kleding weg voor mensen die dit hard nodig hebben. Jaarlijks organiseren de vrijwilligers een kerstactie, kinderacties en een dagtocht ‘Hart voor Minima’.

Adres Herenwal 2 (‘Oer de Brêge’), 8441 AZ Heerenveen
Telefoon (0513) 63 32 29

Vluchtelingenwerk

Vluchtelingenwerk biedt maatschappelijke begeleiding aan vluchtelingen. Vrijwilligers helpen bijvoorbeeld bekend te raken in de buurt. Ook leggen ze Nederlandse wetten en regels uit en helpen ze bij financiën. Langskomen in Heerenveen kan tijdens het spreekuur op woensdag tussen 13.00 en 15.00 en op donderdag van 14.00 tot 16.00 uur. Juridische vragen (bijvoorbeeld over de verblijfsvergunning) kunnen gesteld worden tijdens het spreekuur op dinsdag van 14.00 – 16.00 uur.

Adres Doctor Wumkeslaan 4, 8442 EM Heerenveen
Telefoon (0513) 65 08 16
Mail heerenveen@vluchtelingenwerk.nl
Website www.vluchtelingenwerk.nl

Andere organisaties

Er zijn nog veel meer organisaties in de gemeente die voor je klaar staan. Je leest het in de budgetgids. Bij ieder thema in de budgetgids vertellen we meer over de organisaties waar je terecht kunt.