Inburgering

Vanaf 1 januari 2022 is het inburgeringsstelsel veranderd en geldt de nieuwe Wet Inburgering 2021. Gemeenten hebben vanaf nu een belangrijke rol bij de begeleiding van nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn.

Het doel van de Wet Inburgering 2021 is dat inburgeraars zo snel als mogelijk mee kunnen doen in Nederland. Het leren van de Nederlandse taal en vinden van (betaald) werk spelen hier een belangrijke rol in. Tijdens alle stappen van het inburgeringstraject – van aanmelding tot aan afronden inburgering – krijgen inburgeraars ondersteuning van een klantmanager inburgering van de gemeente.

Inburgeren. Voor wie is het?

Inburgeren is verplicht voor iedereen die:

  • Niet de Nederlandse nationaliteit bezit
  • Uit een land komt buiten de Europese Unie (uitgezonderd: Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland).
  • Tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd is
  • Minder dan 8 jaar in Nederland woonde toen hij/zij leerplichtig was.

Inburgeren. We doen het samen.

Inburgeren is erop gericht om asielstatushouders en gezinsmigranten mee te laten doen in Nederland. Dit houdt in de Nederlandse taal te leren, weten hoe Nederlanders wonen, werken en leven én (betaald) werk vinden. Op een manier die past bij de inburgeraar. De regie ligt hierbij bij de gemeente. Maar uiteraard wordt er samengewerkt met verschillende partners. Denk hierbij aan: het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), Dienst uitvoering Onderwijs (DUO), Stichting Vluchtelingenwerk en Stavoor.

Video’s ‘Inburgeren vanaf 2022’

Divosa heeft een animatievideo over de Wet Inburgering 2021 gemaakt.

YouTube video

 

De video is ook beschikbaar in de talen:

Engels Spaans Farsi Tigrinya  Somalisch ArabischDari en Pashto.

Meer informatie

Op de volgende websites is meer informatie te vinden is over inburgeren in Nederland:

website Rijksoverheid

website inburgeren

website Inburgeren..Zoek een goede school in de buurt

Geplaatst op 20 januari 2022, 16:27 | Gewijzigd op 11 april 2024, 09:56

Nieuws