De gemeente Heerenveen heeft afspraken gemaakt met zorgaanbieders over de inkoop van de Wmo maatwerkvoorziening ondersteuning. Voor de inkoop van deze ondersteuning is gekozen voor het Zeeuwsmodel. Hierdoor hebben meerdere organisaties een contract met de gemeente. De huidige contracten lopen tot 1 januari 2019.

Inkoop 2019

Inschrijving gesloten

Het is niet meer mogelijk om in te schrijven op de aanbesteding voor de Wmo maatwerkvoorziening ondersteuning gemeente Heerenveen 2019 e.v.. De inschrijving is gesloten op 24 september 2018.
Dit betekent dat u niet meer in aanmerking kunt komen voor een overeenkomst voor de Wmo maatwerkvoorziening gemeente Heerenveen 2019 e.v.

Beleidsaddendum Wmo maatwerkvoorzieningen

Het college van B&W en de gemeenteraad hebben het beleidsaddendum Maatwerkvoorzieningen ondersteuning vastgesteld. De gemeente vindt het belangrijk dat er goede en betaalbare ondersteuning beschikbaar is en dat kennis vanuit verschillende disciplines integraal wordt ingezet. Om de ondersteuning voor de Heerenveense inwoners beschikbaar te houden dienen we dit opnieuw te organiseren per 1 januari 2019.

Voor meer informatie willen wij u verwijzen naar Beleidsaddendum 2018 Wmo maatwerkvoorziening ondersteuning (PDF 739 kB).