Inkoop Wmo maatwerkvoorziening

De gemeente Heerenveen heeft afspraken gemaakt met zorgaanbieders over de inkoop van de Wmo maatwerkvoorziening ondersteuning. Voor de inkoop van deze ondersteuning is gekozen voor het Zeeuwsmodel. Hierdoor hebben meerdere organisaties een contract met de gemeente. De huidige contracten lopen tot 1 januari 2019.

Het is op dit moment niet mogelijk om een contract aan te gaan met de gemeente. Wanneer u geen contract heeft met de gemeente is het op dit moment niet mogelijk om tussentijds een contract te krijgen voor het bieden van de Wmo maatwerkvoorziening ondersteuning.

Beleidsaddendum

Wmo maatwerkvoorzieningen
Op 8 mei 2018 heeft het college van B&W het beleidsaddendum Maatwerkvoorzieningen ondersteuning vastgesteld. De gemeente vindt het belangrijk dat er goede en betaalbare ondersteuning beschikbaar is en dat kennis vanuit verschillende disciplines integraal wordt ingezet. Om de ondersteuning voor de Heerenveense inwoners beschikbaar te houden dienen we dit opnieuw te organiseren per 1 januari 2019.

Voor meer informatie willen wij u verwijzen naar Beleidsaddendum 2018 Wmo maatwerkvoorziening ondersteuning (PDF 736 kB). Het beleidsaddendum zal nog ter vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraad van de gemeente Heerenveen. Na vaststelling door de gemeenteraad zal de definitieve versie op de website worden gepubliceerd.

Inkoop 2019

Inkoop Wmo maatwerkvoorzieningen 2019

We zijn op dit moment bezig met de voorbereidingen om eind 2018 nieuwe contracten met zorgaanbieders te kunnen afsluiten. Het gaat onder andere om ondersteuning bij mensen thuis, dagondersteuning en kortdurende verblijfsondersteuning. De huidige contracten met zorgaanbieders lopen tot 1 januari 2019.

Kwaliteit, resultaat, zorgvuldigheid en reële tarieven staan centraal bij deze nieuwe aanbesteding voor de uitvoering van de taken op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015).

Inkoopdocument

Het inkoopdocument wordt gepubliceerd op TenderNed. De verdere aanbestedingsprocedure vindt ook plaats via TenderNed. Zie de website van TenderNed.
De verwachting is dat de inkoop wederom plaatsvindt op basis van het zogenaamde Zeeuwsmodel. Hierdoor kunnen meerdere zorgaanbieders een contract krijgen met de gemeente. Dit leidt tot een ruime mate van keuzevrijheid voor onze inwoners. Een ander kenmerk van dit inkoopmodel is dat het niet mogelijk is om tussentijds een contract te krijgen voor het bieden van de Wmo maatwerkvoorzieningen ondersteuning.

Voorlopige planning

De voorlopige planning van publicatie van de aanbesteding staat gepland voor de maand juli 2018. Het betreft hier een voorlopige planning waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.