Inkoop Wmo maatwerkvoorziening

Vanaf 1 januari 2019 heeft gemeente Heerenveen nieuwe contracten afgesloten met 61 zorgaanbieders voor de levering van de Wmo maatwerkvoorziening ondersteuning.

Zeeuws model

De aanbesteding heeft plaatsgevonden op basis van het Zeeuws model. Dit betekent dat iedere zorgaanbieder die aan de gestelde eisen voldoet, in aanmerking kan komen voor een overeenkomst. De nieuwe contacten worden afgesloten voor een periode van 1 kalenderjaar, met de mogelijkheid om deze maximaal 5 keer met één kalenderjaar te verlengen. Het is niet mogelijk voor nieuwe zorgaanbieders om tussentijds toe treden.

Met deze nieuwe contracten heeft de gemeente een ruim aanbod ingekocht voor haar inwoners van 18 jaar en ouder die maatschappelijke ondersteuning ontvangen vanuit de Wmo. Het doel van de ondersteuning is dat deze een passende bijdrage levert aan het behoud, bevorderen van de zelfredzaamheid van de Heerenveense inwoners. Hierdoor kunnen ze zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving blijven wonen.

Wat betekent de nieuwe aanbesteding voor de inwoners die nu ondersteuning vanuit de Wmo ontvangen?

Voor hen verandert er niets, ze blijven de ondersteuning houden die zij nu ontvangen. Wel vindt de gemeente de keuzevrijheid voor haar inwoners belangrijk. Een gevolg van de nieuwe aanbesteding is dat er vanaf 1 januari 2019 nieuwe zorgaanbieders een contract hebben gekregen, waardoor er meer keuze ontstaat voor de inwoner. Voor de inwoners die nu ondersteuning ontvangen van een zorgaanbieder welke per 1 januari 2019 geen contract meer heeft met de gemeente, wordt samen gekeken naar de beste oplossing bij een andere zorgaanbieder.

Beleidsaddendum Wmo maatwerkvoorzieningen

Het college van B&W en de gemeenteraad hebben het beleidsaddendum Maatwerkvoorzieningen ondersteuning vastgesteld. De gemeente vindt het belangrijk dat er goede en betaalbare ondersteuning beschikbaar is en dat kennis vanuit verschillende disciplines integraal wordt ingezet. Om de ondersteuning voor de Heerenveense inwoners beschikbaar te houden dienen we dit opnieuw te organiseren per 1 januari 2019.

Voor meer informatie willen wij u verwijzen naar Beleidsaddendum 2018 Wmo maatwerkvoorziening ondersteuning (PDF 739 kB).