Participatiewet

De Participatiewet biedt (tijdelijke) ondersteuning voor mensen die wel willen maar niet kunnen werken. De Participatiewet vervangt drie verschillende regelingen: de Wajong, de Wsw (Wet sociale werkvoorziening) en de WWB (Wet Werk en Bijstand).

Ondersteuning

Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. De Participatiewet wil zo veel mogelijk mensen laten meedoen in de samenleving. Door mensen aan het werk te helpen; ook mensen met een arbeidshandicap. Dit hoeft geen betaald werk te zijn. De nieuwe wet kan voor u gevolgen hebben.

Wajong

U vraagt een Wajong-uitkering aan bij het UWV. De regels voor de aanvraag zijn sinds 1 januari 2015 strenger. Alleen als u 100% arbeidsongeschikt bent, komt u voortaan in aanmerking voor een Wajong-uitkering. Bent u minder dan 100% arbeidsongeschikt dan is de Participatiewet van toepassing.

Wsw-indicatie

Voor wie op 1 januari 2015 Wsw indicatie én een vast Wsw dienstverband had is er niets veranderd. U behoudt uw rechten en plichten met betrekking tot de Wsw. Hebt u een Wsw-indicatie en staat u op de wachtlijst dan krijgt u vanaf 1 januari een uitkering vanuit de Participatiewet en vervalt de Wsw-indicatie. Vanaf die datum is er namelijk geen instroom meer in de Wsw.

Bijstandsuitkering en WWB

Tot 31 december 2014 kreeg u een uitkering in het kader van de WWB en vanaf 1 januari krijgt u een uitkering in het kader van de Participatiewet.