Verwijsindex

De verwijsindex is een informatiesysteem waarin professionals zoals leerkrachten, hulpverleners en begeleiders zorgvragen van kinderen en jongeren tot 23 jaar kunnen registreren. Op deze manier ontstaat er overzicht: professionals weten wie er bij een kind betrokken is. Ook ouders hoeven zo niet steeds hetzelfde verhaal bij zorgverleners te doen.

Signalering en registratie van problemen

Er zijn in onze provincie veel instellingen die zich inzetten voor het welzijn van kinderen. Maar soms weten deze instellingen niet van elkaar wat ze doen. Leerkrachten, hulpverleners en begeleiders moeten daarom meteen kunnen zien wie contact heeft met een kind in geval van problemen. Zo kunnen zij snel met elkaar overleggen over het kind. Dat kan dus met de verwijsindex.

Betere samenwerking

Met de verwijsindex gaan organisaties beter samenwerken. Ouders hoeven niet meer iedere keer opnieuw hun verhaal te vertellen. Ook wordt voorkomen dat er twee of drie verschillende professionals in het gezin komen, die dit van elkaar niet weten en daardoor op verschillende manieren met het gezin aan het werk gaan.

Alleen toegang voor professionals

Het consultatiebureauteam, de leidster van de peuterspeelzaal, de leraar, iemand van Jeugdzorg of een andere professional maakt zich zorgen over een kind. Hij/zij meldt – in overleg met de ouders – het kind aan bij de verwijsindex. Het systeem is alleen toegankelijk voor professionals. Als er meerdere professionals zijn die hun zorg over hetzelfde kind melden, ontvangen de professionals ene melding. De school, de jeugd(gezondheids)zorg, de leerplichtambtenaar, de jongerenwerker of andere betrokkenen maken vervolgens een plan om het kind te helpen.

Privacy en bescherming

De naam van het kind blijft niet voor altijd in de verwijsindex staan. De meldingen zijn maar beperkte tijd geldig. Als het allemaal weer goed gaat, verdwijnt de naam van het kind na één of twee jaar definitief uit het systeem. Buitenstaanders kunnen niet zomaar het systeem inzien. De melding is alleen beschikbaar voor professionals, begeleiders en anderen die daarvoor de rechten hebben gekregen. Dat is wettelijk geregeld en er wordt ook streng op gecontroleerd, want een kind heeft recht op privacy.

Meer weten?

Lees voor meer informatie de Folder verwijsindex (PDF 291 kB)of neem contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)