Wijkkrachtscan

Iedere wijk en elk dorp heeft zijn aandachtspunten; omwonenden die last hebben van hangjeugd, zorgen om eenzame buren of een dorpsschool met te weinig leerlingen. Om meer inzicht te krijgen heeft de gemeente welzijnsinstelling Caleidoscoop opdracht gegeven ‘een wijkkrachtscan’ uit te voeren.

Wat is een wijkkrachtscan?

Per wijk of dorp zijn cijfers in combinatie met de kennis van professionals én de beleving van de inwoners van de gemeente Heerenveen verzameld. De combinatie van deze uitkomsten maakt dat het nu meer inzichtelijk geworden is wat de belangrijkste aandachtspunten van een wijk of dorp zijn.

Van onderzoek naar plan

Met de verkregen inzichten gaat de gemeente in gesprek met inwoners en maatschappelijke partners. In bijeenkomsten worden de uitkomsten van de wijkkrachtscan gepresenteerd en starten we samen met het maken van wijkplannen.

Samen doen

Inwoners, gemeente en maatschappelijke organisaties kiezen samen wat voor de wijk of het dorp het beste is. Niet alles kan meteen en tegelijk opgelost worden, daarom is het belangrijk om samen te werken. Bewoners kunnen samen veel doen en waar nodig springen professionele organisaties bij met kennis en kunde.

Unieke Samenwerking

De wijkkrachtscan is het resultaat van een samenwerking van de gemeente, bewonersorganisaties en Accolade, WoonFriesland, Elkien, Politie, Caleidoscoop, MEE Friesland, De Friese Wouden, De Friesland Zorgverzekeraar, de GGD Fryslân en ROS Friesland.

Lees de wijkkrachtscan op de website van Caleidoscoop.