Bekijk onze pagina met informatie over het coronavirus

Er is de laatste jaren veel veranderd in de zorg. Ook daarom is het voor bewoners met een laag inkomen moeilijker om alle zorgkosten en eigen bijdragen te betalen. Een goede verzekering tegen meerkosten van zorg en ondersteuning helpt. Maar soms is hier niet genoeg geld voor. De gemeente biedt u een steuntje in de rug.

De Heerenveen Zorgt Regeling (HZR)

Kiest u voor de HZR dan ontvangt u in het eerste kwartaal van 2020 een bedrag van € 155,-. Dit bedrag gebruikt u voor een aanvullende verzekering. Waar u ook verzekerd bent, u kiest zelf de aanvullende verzekering die het beste bij u past. Bent u samenwonend of gehuwd en heeft u beide een aanvullende zorgverzekering? Dan ontvangt u beide het bedrag.

De Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM): AV Frieso compleet

De gemeente heeft voor inwoners met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering afgesloten bij zorgverzekeraar De Friesland.

Hoe werkt het?

De gemeente heeft afspraken gemaakt met De Friesland over een uitgebreide collectieve zorgverzekering met een korting op de premie. Om de premie voor u zo laag mogelijk te houden, betaalt de gemeente ook nog een deel van de premie aan De Friesland. Hierdoor is de AV Frieso een zeer complete ziektekostenverzekering. Een basisverzekering met een combinatie van de aanvullende pakketten: AV Extra, AV Tand Standaard én het speciale gemeentepakket. Dit pakket betekent voor u extra vergoedingen voor bijvoorbeeld fysiotherapie, tandheelkunde en eigen bijdrage Wmo of psychologische zorg. Naast de financiële vergoeding die wij betalen, betaalt u zelf aan De Friesland € 145,89 per maand.

Voorwaarden

U bent 18 jaar of ouder, woont in de gemeente Heerenveen en heeft een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsnorm (exclusief vakantiegeld). U kiest voor één van de twee regelingen. Het is dus niet mogelijk gebruik te maken van beide regelingen.

Bedragen

Bedragen tot 120 % bijstandsnorm
Meest voorkomende situaties Inkomensgrens
Alleenstaande, 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 1.175,00
Alleenstaande ouder, 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 1.175,00
Gehuwd/samenwonend, beide 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 1.678,00
Alleenstaande, pensioengerechtigde leeftijd € 1.316,00
Alleenstaande ouder, pensioengerechtigde leeftijd € 1.316,00
Gehuwd/samenwonenden, beide pensioengerechtigde leeftijd € 1.792,00
Alleenstaande, 18,19 of 20 jaar zonder kinderen € 290,00
Gehuwd/samenwonend, beide 18, 19 of 20 jaar zonder kinderen € 580,00
Gehuwd/samenwonend, één 18/19/20 jaar en één ouder dan 20, zonder kinderen € 1.192,00
Alleenstaande ouder, 18, 19 of 20 jaar € 290,00
Gehuwd/samenwonend, beide 18, 19 of 20 jaar met kinderen € 916,00
Gehuwd/samenwonend, één 18/19/20 en één ouder dan 20 met kinderen € 1.465,00
Alleenstaande in inrichting € 412,00
Alleenstaande ouder in inrichting € 412,00
Gehuwd/samenwonenden in inrichting € 664,00

Aanvragen

Aanvragen van de HZR doet u door middel van een digitaal formulier, hiervoor hebt u DigiD nodig. Let op! Deed u in 2019 mee met de HZR? Dan moet u voor 2020 een nieuwe aanvraag doen. Toch liever een aanvraag op papier? Neem contact met ons op via tel. 14 0513, of kom tijdens openingstijden langs op het gemeentehuis.

Kiest u voor deelname aan de AV Frieso dan moet u zich vóór 1 januari 2020, dus uiterlijk 31 december 2019, aanmelden bij De Friesland Zorgverzekeraar. Als u in 2019 al gebruik maakt van de AV Frieso dan blijft u automatisch in 2020 verzekerd.

Op de website gezond verzekerd staat het aanbod van de gemeente Heerenveen en De Friesland om te vergelijken met uw huidige verzekering. Overstappen is eenvoudig te regelen via De Friesland, tel. (058) 291 31 31 (bereikbaar op werkdagen van 08.00-18.00 uur). U mag ook binnen lopen bij het servicepunt op de Gezondheidsboulevard in het Abe Lenstrastadion ingang J, Dalhuysenstraat 37 in Heerenveen (open op dinsdag en woensdag van 10.00 – 16.00 uur en vrijdag van 10.00 – 14.00 uur).

Vraag en antwoord AV Frieso

Dit kan via www.gezondverzekerd.nl. Indien u in het jaar 2019 gebruik hebt gemaakt van de AV Frieso wordt de AV Frieso voor 2020 automatisch verlengd.

  • u woont in Heerenveen (staat hier ingeschreven)
  • u bent 18 jaar of ouder
  • u heeft op 1 januari 2019 (peildatum) een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm

Nee, u moet zich aanmelden via www.gezondverzekerd.nl

Ja, die blijft bestaan, maar u kunt niet aan beide tegelijk deelnemen.

Nee dat is een andere verzekering. De AV Frieso heeft een basisverzekering, de AV Standaard en de AV Tand. U kunt niet kiezen uit andere aanvullende pakketen.

De andere zorgverzekering met collectiviteitskorting geeft wel keuze uit aanvullende pakketten.

Nee, dit is niet verplicht.

Nee, u moet zelf de premie betalen.

Nee, u moet zelf de premie betalen.

Voor deze vraag kunt u bellen met De Friesland Zorgverzekeraar, telefoonnummer (058) 293 31 31 (bereikbaar op werkdagen van 08.00 – 18.00 uur).

Tot 1 januari 2020. Als u al bij De Friesland verzekerd bent, dan kunt u zich tot 1 februari 2020 aanmelden.

Heeft u geen familie of andere mensen die u kunnen helpen, dan kunt u hiervoor terecht bij het servicepunt van De Friesland, De Barones of Stichting Houvast. Voor mensen uit de doelgroep vluchtelingen is er ook ondersteuning door Vluchtelingenwerk Nederland beschikbaar.

Dat hangt er van af om welke kosten het gaat. Denkt u bijzondere bijstand nodig te hebben, neem dan contact op met de gemeente of de meitinker.

Nee, u voldoet dan niet meer aan de voorwaarden. U kunt dan een andere aanvullende zorgverzekering afsluiten.

Nee, dit moet via gezondverzekerd.nl.

Nee, u kunt terecht in de bibliotheek voor internetgebruik.

Hiervoor kunt u bellen met De Friesland, telefoonnummer (058) 293 31 31 (bereikbaar op werkdagen van 08.00 – 18.00 uur).

Dit is afhankelijk van uw individuele situatie. Als u twijfelt is het goed om de pakketten te vergelijken en daarbij goed te letten op de vergoedingen die u het meest gebruikt. Op gezondverzekerd.nl kunt u ook pakketten vergelijken.

Nee, bij overstappen regelt De Friesland dit.

Nee, de AV Frieso wordt voor 2020 voor u automatisch verlengd. Kijk wel of u nog aan de voorwaarden voldoet. Voldoet u niet meer aan de voorwaarden dan kunt u overstappen naar een andere aanvullende zorgverzekering.

Tel. (058) 291 31 31 (bereikbaar op werkdagen van 08.00-18.00 uur). Servicepunt op de Gezondheidsboulevard in het Abe Lenstrastadion ingang J, Dalhuysenstraat 37 in Heerenveen (open op dinsdag en woensdag van 10.00 – 16.00 uur en vrijdag van 10.00).

Vraag en antwoord HZR

Het bedrag is een bijdrage in de kosten. U bepaalt zelf hoeveel u wilt uitgeven aan een aanvullende zorgverzekering.

Ja, u moet een bewijs inleveren dat u een aanvullende verzekering heeft afgesloten.

Nee, dat hoeft niet.

Ja, dat kan als u een aanvullende zorgverzekering heeft aangesloten.

Nee, u hoeft alleen een bewijs in te leveren dat u aanvullend verzekerd bent.

Een bewijs dat u een aanvullende verzekering heeft afgesloten, bijvoorbeeld een kopie van het polisblad 2020. De gemeente kan meer bewijsstukken van u vragen.

De HZR wordt in het eerste kwartaal van 2020 uitbetaald.
U moet dan wel voor 1 januari 2020 een aanvraag hebben ingediend of uw antwoordformulier hebben ingeleverd.

€ 155 per persoon (voor gehuwden/samenwonenden die beide aan de voorwaarde voldoen is het € 310).

Op peildatum 1 januari 2020 moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • u woont in Heerenveen (staat hier ingeschreven)
  • u bent 18 jaar of ouder
  • u heeft een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm.
  • u heeft voor 2020 een aanvullende zorgverzekering afgesloten.

Er is geen vermogenstoets.

U kunt de HZR aanvragen via de website van de gemeente Heerenveen. Daarnaast is er een aanvraagformulier voor de HZR beschikbaar. Dit aanvraagformulier kunt u krijgen op het gemeentehuis.

Dat hangt af van uw individuele situatie, zoals bijvoorbeeld hoe hoog uw huidige premie is en hoeveel zorgkosten u heeft.

Ja, u moet de HZR voor het jaar 2020 opnieuw aanvragen. Of het antwoordformulier bij de gemeente inleveren.

Vraag en antwoord klanten budgetbeheer

Ja, als u aan de voorwaarden voldoet dan kunt u zich aanmelden voor de AV Vrieso. Geef dit wel door aan uw contactpersoon.

Neem hiervoor contact op met de afdeling budgetbeheer op telefoonnummer 14 0513.

Ja, als u aan de voorwaarden voldoet kunt u de HZR aanvragen. Overleg met uw contactpersoon voor budgetbeheer hoe de vergoeding op een goede manier gebruikt kan worden.