Praat en doe mee

Aanmeldformulier inloopbijeenkomst Oranjewoud

Bewonersbijeenkomst op 3 oktober Samen met adviesbureau Ginder en betrokkenen in het plangebied zijn wij gestart met een gebiedsuitwerking van het parklandschap Oranjewoud. Op dinsdag 3 oktober organiseren we een inloopbijeenkomst voor omwonenden en belanghebbenden. Tijdens deze bijeenkomst lichten we de uitkomsten van de verschillende onderzoeken toe en beantwoorden we vragen die u mogelijk heeft.... Lees meer

Hoe besluit je over een azc?

Hoe neem je een besluit met 50.000 mensen over een azc in de gemeente Heerenveen? In de gemeente Heerenveen wonen meer dan 50.000 mensen. Een besluit nemen met zoveel mensen is best een uitdaging. Gemeenteraadsverkiezingen In Nederland hebben we dat als volgt geregeld. Eens in de vier jaar, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, kiezen we in Heerenveen... Lees meer

Gebiedsvisie Oranjewoud

Oranjewoud is een vorstelijk parklandschap ten oosten van Heerenveen. De lommerrijke lanen, bossen, landhuizen, waterpartijen en landerijen zijn een prachtige omgeving van cultuurhistorische waarde. Het gebied is dan ook aantrekkelijk om te wonen en recreëren. De activiteiten in en rond het parklandschap leiden bij bewoners en ondernemers ook tot zorgen over de druk op het... Lees meer

Schoollocaties

De gemeente Heerenveen is als lokale overheid verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs. Een school is een belangrijke plek voor ontwikkeling, signalering en ontmoeting. Zulke belangrijke functies verdienen kwalitatief goede voorzieningen en faciliteiten. Duurzaam Integraal Huisvestingsplan (DIHP) Onderwijshuisvesting is een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs. In het Duurzaam Integraal... Lees meer