Privacy

De gemeente Heerenveen hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van uw persoonsgegevens. In de privacyverklaring leest u hoe wij dat doen en welke rechten u heeft op het gebied van privacy.

Privacyverklaring

De gemeente Heerenveen verwerkt uw persoonsgegevens alleen als dat in overeenstemming is met wat er in de wet staat over privacy. Wij gaan uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens. Wij hebben maatregelen getroffen om te voorkomen dat persoonsgegevens in verkeerde handen vallen of verloren gaan. In deze privacyverklaring leest u hoe we met uw persoonsgegevens omgaan, waarom we de gegevens verwerken en aan welke wettelijke grondslag we ons daarbij houden. Ook leest u wat uw rechten zijn, bijvoorbeeld uw recht om uw gegevens in te zien en te wijzigen en uw recht om een klacht in te dienen. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens van de gemeente Heerenveen. Oftewel: voor alle verwerkingen die binnen de gemeente plaatsvinden. Deze privacyverklaring ziet toe op zowel de verwerkingen uitgevoerd onder Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) als onder de Wet politie gegevens (Wpg).

Aanpassingen

Deze privacyverklaring kunnen wij aanpassen. Wijzigingen zullen we op onze website publiceren. Wij raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig te lezen, zodat u op de hoogte bent als er iets verandert.

Klik op onderstaande onderwerpen om meer te lezen over de verschillende onderwerpen.

Geplaatst op 8 januari 2019, 09:37 | Gewijzigd op 2 april 2024, 16:51

Nieuws