Gemeenteraad


Gemeenteraad op het bordesDe gemeenteraad is door de inwoners gekozen en bestuurt als volksvertegenwoordiging de gemeente. Het college is het dagelijks bestuur van de gemeente. De gemeenteraad bepaalt het gemeentelijk beleid en controleert het college van burgemeester en wethouders op de uitvoering ervan.

Klik op één van de onderstaande onderwerpen om meer te lezen over wie de raadsleden zijn, waar ze over spreken en besluiten en hoe je kunt meepraten.

In contact komen? Dat kan via de griffie of direct met de raadsleden zelf.

Oproep aan inwoners: vertel aan de gemeenteraad wat je vindt van een onderwerp op de agenda van de commissievergadering. Dat kan door je bijdrage van maximaal 5 minuten op tijd aan te leveren bij de griffie.