Zorg en uitkeringen

Studietoeslag

De studietoeslag is bedoeld voor studenten die door een chronische ziekte of beperking niet in staat zijn om het minimumloon te verdienen. De studietoeslag is een extra steuntje in de rug en een stimulans om de studie af te ronden. Voorwaarden De voorwaarden voor een studietoeslag zijn dat je: op datum aanvraag 15 jaar of... Lees meer

ESF Subsidie

Om mensen aan het werk te helpen, maakt de gemeente Heerenveen gebruik van de subsidieregeling Europees Sociaal Fonds 2020-2022 (ESF REACT EU) van de Europese Unie. Het programma ESF REACT EU is een voortzetting van het ESF 2014-2020 programma. De uitvoering van dit programma vindt plaats in de periode van 1 februari 2020 tot 1... Lees meer

Energietoeslag voor huishoudens met laag inkomen

Huishoudens met een laag inkomen of net boven het sociaal minimum krijgen in 2022 een eenmalige energietoeslag van € 1.300,-. Dit bedrag kan gebruikt worden om (een deel van) de energiekosten te betalen. LET OP: de energietoeslag is verhoogd van € 800,- naar € 1.300,-. Dit betekent dat huishoudens die de (toewijzing van) energietoeslag ter... Lees meer

Nieuwe Wet Inburgering

Vanaf 1 januari is het inburgeringsstelsel veranderd en geldt de nieuwe Wet Inburgering 2021. Gemeenten hebben vanaf nu een belangrijke rol bij de begeleiding van nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn. Het doel van de Wet Inburgering 2021 is dat inburgeraars zo snel als mogelijk mee kunnen doen in Nederland. Het leren van de Nederlandse taal en... Lees meer

Vervoer

Hebt u een beperking en kunt u daardoor niet met het openbaar vervoer reizen? Andere vervoersmogelijkheden, zoals een auto, (elektrische) fiets, scooter of brommer? Bespreek dan samen met de meitinker wat uw mogelijkheden zijn. Voordat u contact opneemt met de meitinker kunt u hieronder zien welke mogelijkheden er al voor u zijn. Openbaar vervoer met hulp... Lees meer

Uitkering en giften

Ontvangt u een uitkering van de gemeente Heerenveen? Dan kan het voorkomen dat een familielid u wel eens helpt met het betalen van uw rekeningen, u af en toe wat geld krijgt om de maand door te komen, of dat u af en toe een tas met boodschappen krijgt. Dat zijn giften. Dit moet u... Lees meer

Geldzorgen: Team Vroegsignalering

Wij willen geldzorgen bij onze inwoners voorkomen. Maar hulp vragen bij geldzorgen is niet altijd makkelijk.  Daarom werken we samen met woningcorporaties, zorgverzekeraars, energie- en waterleveranciers. Als u een betaalachterstand heeft, dan melden zij dit bij de gemeente. Een medewerker van team Vroegsignalering neemt dan contact met u op – via sms, e-mail, brief of... Lees meer

Mantelzorg

In de gemeente Heerenveen is 17% van de inwoners mantelzorger. Omdat zij zorgen voor iemand die ze goed kennen, vinden ze dit vaak heel gewoon. Maar dat is het niet. Mantelzorg kan een zware belasting zijn. Wanneer bent u een mantelzorger? U bent mantelzorger als u hulp biedt aan iemand met wie u een sociale... Lees meer