Zorg en uitkeringen

Nieuwe Wet Inburgering
Vanaf 1 januari is het inburgeringsstelsel veranderd en geldt de nieuwe Wet Inburgering 2021. Gemeenten hebben vanaf nu een belangrijke rol bij de begeleiding van nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn. Het doel van de Wet Inburgering 2021 is dat inburgeraars zo snel als mogelijk mee kunnen doen in Nederland. Het leren van de Nederlandse taal en... Lees meer
Vervoer
Hebt u een beperking en kunt u daardoor niet met het openbaar vervoer reizen? Andere vervoersmogelijkheden, zoals een auto, (elektrische) fiets, scooter of brommer? Bespreek dan samen met de meitinker wat uw mogelijkheden zijn. Voordat u contact opneemt met de meitinker kunt u hieronder zien welke mogelijkheden er al voor u zijn. Openbaar vervoer met hulp... Lees meer
Uitkering en giften
Ontvangt u een uitkering van de gemeente Heerenveen? Dan kan het voorkomen dat een familielid u wel eens helpt met het betalen van uw rekeningen, u af en toe wat geld krijgt om de maand door te komen, of dat u af en toe een tas met boodschappen krijgt. Dat zijn giften. Dit moet u... Lees meer
Geldzorgen: Team Vroegsignalering
Wij willen geldzorgen bij onze inwoners voorkomen. Maar hulp vragen bij geldzorgen is niet altijd makkelijk.  Daarom werken we samen met woningcorporaties, zorgverzekeraars, energie- en waterleveranciers. Als u een betaalachterstand heeft, dan melden zij dit bij de gemeente. Een medewerker van team Vroegsignalering neemt dan contact met u op – via sms, e-mail, brief of... Lees meer
Mantelzorg
In de gemeente Heerenveen is 17% van de inwoners mantelzorger. Omdat zij zorgen voor iemand die ze goed kennen, vinden ze dit vaak heel gewoon. Maar dat is het niet. Mantelzorg kan een zware belasting zijn. Wanneer bent u een mantelzorger? U bent mantelzorger als u hulp biedt aan iemand met wie u een sociale... Lees meer
Klacht over zorg of uitkering?
Gemeente en partners organiseren zorg, jeugdhulp en ondersteuning zorgvuldig. Toch kunt u ontevreden zijn. Op deze pagina leest u wat u kunt doen met een vraag of een klacht over uw gemeente, hulpverlener of zorgaanbieder. Niet tevreden? Als u niet tevreden bent of u voelt zich verkeerd behandeld, laat dit vooral weten. Samen zoeken we... Lees meer
Bijstandsbedragen
Hoogte van de bijstandsbedragen Bijstandsbedragen worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli aangepast. Hier vindt u de actuele bijstandsbedragen. Personen tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd Getrouwd of samenwonend  Alleenstaand ouder Alleenstaand Personen die de pensioengerechtigde leeftijd al hebben bereikt Getrouwd of samenwonend Alleenstaand ouder Alleenstaand Personen tussen de 18 en... Lees meer
HeerenveenHelpt
De gemeente Heerenveen helpt inwoners bij het zoeken naar passende oplossingen en mogelijkheden, op het gebied van zorg, jeugd en werk, wonen en welzijn. Tot voor kort gebruikten we de website HeerenveenHelpt.nl als vraagbaak voor informatie over wonen, zorg, welzijn, werk en geldzaken. Het is beter en duidelijker om deze informatie op één plaats te... Lees meer