Zorg en uitkeringen

Klacht over zorg?
Gemeente en partners organiseren zorg, jeugdhulp en ondersteuning zorgvuldig. Toch kunt u ontevreden zijn. Op deze pagina leest u wat u kunt doen met een vraag of een klacht over uw gemeente, hulpverlener of zorgaanbieder. Als u niet tevreden bent of u voelt zich verkeerd behandeld, laat dit vooral weten. Samen zoeken we dan naar...
Werkvoucher
De economie trekt aan en ook de vraag op de arbeidsmarkt neemt toe. Mooie ontwikkelingen na een aantal moeizame jaren. Ondanks deze mooie ontwikkelingen zijn er nog een flink aantal werkzoekenden die moeizaam profiteren en hiervoor een extra zetje in de rug nodig zijn. De Werkvoucher kan dat zetje zijn! De Werkvoucher De Werkvoucher is...
Bijstandsbedragen
Hoogte van de bijstandsbedragen per 1 januari 2017 Het wettelijk minimumloon is  exclusief vakantietoeslag Het wettelijk minimumloon is  inclusief vakantietoeslag (5%) Personen tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd Getrouwd of samenwonend  Alleenstaand ouder Alleenstaand Personen die de pensioengerechtigde leeftijd al hebben bereikt Getrouwd of samenwonend Alleenstaand ouder Alleenstaand Personen tussen de 18 en...
HeerenveenHelpt
Helpen en geholpen worden, dat maakt onze samenleving een stukje fijner. De gemeente Heerenveen wil inwoners helpen bij het zoeken en het vinden van passende oplossingen en mogelijkheden, op het gebied van zorg, jeugd en werk, wonen en welzijn. De gemeente heeft hiervoor een online informatieloket voor formele én informele zorg en hulp beschikbaar: HeerenveenHelpt.nl. HeerenveenHelpt.nl...
Inkoop Wmo maatwerkvoorziening
De gemeente Heerenveen heeft afspraken gemaakt met zorgaanbieders over de inkoop van de Wmo maatwerkvoorziening ondersteuning. Voor de inkoop van deze ondersteuning is gekozen voor het Zeeuwsmodel. Hierdoor hebben meerdere organisaties een contract met de gemeente. De huidige contracten lopen tot 1 januari 2019. Het is op dit moment niet mogelijk om een contract aan...