Zorg en uitkeringen

Bijstandsbedragen
Hoogte van de bijstandsbedragen per 1 januari 2017 Het wettelijk minimumloon is  exclusief vakantietoeslag Het wettelijk minimumloon is  inclusief vakantietoeslag (5%) Personen tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd Getrouwd of samenwonend  Alleenstaand ouder Alleenstaand Personen die de pensioengerechtigde leeftijd al hebben bereikt Getrouwd of samenwonend Alleenstaand ouder Alleenstaand Personen tussen de 18 en...
HeerenveenHelpt
Helpen en geholpen worden, dat maakt onze samenleving een stukje fijner. De gemeente Heerenveen wil inwoners helpen bij het zoeken en het vinden van passende oplossingen en mogelijkheden, op het gebied van zorg, jeugd en werk, wonen en welzijn. De gemeente heeft hiervoor een online informatieloket voor formele én informele zorg en hulp beschikbaar: HeerenveenHelpt.nl. HeerenveenHelpt.nl...
Een meitinker kan u helpen
Hebt u vragen over wonen, welzijn en zorg, dan kunt u bij een meitinker terecht. Iedere wijk en ieder dorp heeft een vaste meitinker. De meitinker zoekt samen met u een oplossing. Kunt u het probleem zelf oplossen? Bijvoorbeeld met familie, buren of vrijwilligers? Dan helpt de meitinker u daarbij. Maar als dat nodig is, kan...
Ziektekostenregeling
Er is de laatste jaren veel veranderd in de zorg. Ook daarom is het voor bewoners met een laag inkomen moeilijker om alle zorgkosten en eigen bijdragen te betalen. Een goede verzekering tegen meerkosten van zorg en ondersteuning helpt. Maar soms is hier niet genoeg geld voor. De gemeente biedt u een steuntje in de...
Hulp bij laag inkomen
Hebt u een laag inkomen en kunt u niet rondkomen? De gemeente heeft een aantal regelingen om u (financieel) te helpen. Hier zitten wel voorwaarden aan vast. Budgetgids vol met handige informatie Soms is een steuntje in de rug heel welkom. De budgetgids (PDF 2 MB) maakt u wegwijs in allerlei mogelijkheden en regels voor...