Zorg en uitkeringen

Hulp en advies bij geldzorgen en schulden

In de gemeente Heerenveen kun je voor hulp en advies over geld(zaken) terecht bij de Meitinkers, Caleidoscoop, Team Jeugd en Gezin, Stichting Maatschappelijk Werk Heerenveen en verschillende vrijwilligersorganisaties. Meitinkers: hulp van de gemeente Met je hulpvraag kun je terecht bij de meitinkers van de  gemeente Heerenveen. Bijvoorbeeld bij: geldproblemen en schulden; vragen over werk, uitkeringen... Lees meer

Budgetgids: wegwijzer voor inwoners met een laag inkomen

Als u geldzorgen heeft, is een steuntje in de rug welkom. Er zijn verschillende mogelijkheden voor ondersteuning, financiële regelingen of voorzieningen. Met de Budgetgids 2023 wijzen we u graag de weg. U vindt hierin informatie over wat er allemaal mogelijk is en bij wie u terecht kunt. Een papieren versie van de Budgetgids kunt u gratis... Lees meer

Individuele inkomenstoeslag

Dit is de toeslag die u kunt ontvangen als u 3 jaar of langer een inkomen hebt dat niet hoger dan de voor u geldende bijstandsnorm. Voorwaarden De voorwaarden om voor de individuele inkomenstoeslag in aanmerking te komen zijn: u bent 21 jaar of ouder, maar u heeft de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt u... Lees meer

Studietoeslag

De studietoeslag is bedoeld voor studenten die door een chronische ziekte of beperking niet in staat zijn om het minimumloon te verdienen. De studietoeslag is een extra steuntje in de rug en een stimulans om de studie af te ronden. Voorwaarden De voorwaarden voor een studietoeslag zijn dat je: op datum aanvraag 15 jaar of... Lees meer

ESF Subsidie

Om mensen aan het werk te helpen, maakt de gemeente Heerenveen gebruik van de subsidieregeling Europees Sociaal Fonds+ 2021-2027 van de Europese Unie. De 1e tranche van deze regeling geldt voor de periode van 3 oktober 2022 tot en met 31 december 2023. Voor wie De subsidie is bedoeld voor activiteiten die de volgende groepen... Lees meer

Energietoeslag

De energietoeslag is een vergoeding voor de gestegen energiekosten. Ook voor 2023 komt er vanuit de overheid een regeling voor een energietoeslag. Hoe deze regeling er precies uit komt te zien, is vastgelegd in een nieuwe wet. Helaas is deze wet nog niet goedgekeurd, dit duurt langer dan verwacht. We verwachten dat we pas in... Lees meer

Nieuwe Wet Inburgering

Vanaf 1 januari 2022 is het inburgeringsstelsel veranderd en geldt de nieuwe Wet Inburgering 2021. Gemeenten hebben vanaf nu een belangrijke rol bij de begeleiding van nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn. Het doel van de Wet Inburgering 2021 is dat inburgeraars zo snel als mogelijk mee kunnen doen in Nederland. Het leren van de Nederlandse taal... Lees meer

Vervoer

Hebt u een beperking en kunt u daardoor niet met het openbaar vervoer reizen? Andere vervoersmogelijkheden, zoals een auto, (elektrische) fiets, scooter of brommer? Bespreek dan samen met de meitinker wat uw mogelijkheden zijn. Voordat u contact opneemt met de meitinker kunt u hieronder zien welke mogelijkheden er al voor u zijn. Openbaar vervoer met hulp... Lees meer