Een meitinker kan u helpen

Hebt u vragen over wonen, welzijn en zorg, dan kunt u bij een meitinker terecht. Iedere wijk en ieder dorp heeft een vaste meitinker. De meitinker zoekt samen met u een oplossing. Kunt u het probleem zelf oplossen? Bijvoorbeeld met familie, buren of vrijwilligers? Dan helpt de meitinker u daarbij. Maar als dat nodig is, kan de meitinker ook zelf een oplossing regelen.

Uw meitinker

Heerenveen Noord, Heerenveen Centrum, Terband, Luinjeberd, Tjalleberd, Gersloot, Haskerdijken, Nieuwebrug (Woonservicezone 1)

Quote: "Lukt het je niet meer om je leven thuis op orde te houden? Bel ons gerust, dan kunnen we je helpen."
Tea Hoekstra, Antje Ruiter en Richard Corman Bel: (0513) 61 77 36 E-mail: woonservicezone1@heerenveen.nl

Heerenveen Skoatterwâld, Oranjewoud, De Knipe, Bontebok (Woonservicezone 2)

Ingrid Ahlers Quote: "Durf je de post niet meer open te maken? Wacht niet met bellen. Samen brengen we je financiën weer op orde."
Ingrid Ahlers
Bel: (0513) 61 77 55
E-mail: woonservicezone2@heerenveen.nl

Jubbega, Hoornsterzwaag, Oudehorne of Nieuwehorne (Woonservicezone 3)

Meitinkers Ina Stapensea en Ineke Jonker Quote: "Ben je vaak alleen thuis en mis je gezelschap? Neem gerust contact op. Samen zoeken we een oplossing."
Tiny Wouda en Ineke Jonker
Bel: (0513) 61 77 56
E-mail: woonservicezone3@heerenveen.nl 

Heerenveen Midden, Heerenveen De Akkers, Oudeschoot, Mildam of Katlijk (Woonservicezone 4)

Quote: "Wil je wel met anderen in contact komen of deelnemen aan activiteiten in jouw dorp of wijk, maar durf je niet alleen? Met een maatje is de drempel een stuk lager."
Marja Hijma, Natasja Dontje, Marjolein Voos Bel: (0513) 61 77 64 E-mail: woonservicezone4@heerenveen.nl

Heerenveen Nijehaske, Heerenveen De Greiden, Heerenveen De Heide, Nieuweschoot (Woonservicezone 5)

Faroek Ghazi, Amara Haagens en Mustafa Coskun Quote: "Wacht nooit te lang met bellen. Want wij schrikken niet van jouw vragen. Samen vinden we wel een oplossing."
Faroek Ghazi, Amara Haagens, Mustafa Coskun en Laura Kientz Bel: (0513) 61 77 86 E-mail: woonservicezone5@heerenveen.nl

Akkrum, Nes en Aldeboarn (Woonservicezone 6)

Meitinker Rudger van Slooten Quote: "Je hoeft niet altijd grote problemen te hebben om met de meitinker te bellen."
Rudger van Slooten
Bel: (0513) 61 78 96
E-mail: woonservicezone6@heerenveen.nl
Inloopspreekuur: elke maandagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur
Locatie: de Doarpskeamer, De Lange Miente 5, Akkrum.

 

Daarnaast kunt u Ina Stapenséa, Silvia Schulz en Ingeborg Massier treffen. Zij werken ook als Meitinker.

Indeling woonservicezones


Op deze kaart ziet u in welke woonservicezone uw dorp of wijk zit. Door op de tekst te klikken krijgt u meer informatie.

Laden...

Woonservicezone 1: Gersloot, Haskerdijken, Heerenveen Centrum, Heerenveen Noord, Luinjeberd, Nieuwebrug, Terband en Tjalleberd

Woonservicezone 2: Bontebok, De Knipe, Oranjewoud en Heerenveen Skoatterwâld

Woonservicezone 3: Hoornsterzwaag, Jubbega, Nieuwehorne en Oudehorne

Woonservicezone 4: Heerenveen De Akkers, Heerenveen Midden, Katlijk, Mildam en Oudeschoot

Woonservicezone 5: Heerenveen De Greiden, Heerenveen De Heide, Heerenveen, Nieuweschoot en Nijehaske

Woonservicezone 6: Aldeboarn, Akkrum en Nes

Vraag en antwoord

Waarmee kunt u bij de meitinker terecht? Een paar voorbeelden:

U bent gevallen en kunt even niet goed lopen. U hebt geen familie in de buurt wonen die u kan helpen. De meitinker kan u helpen, bijvoorbeeld om tijdelijk hulp in huis te krijgen.

U hebt de laatste tijd veel zorgen om geld. U kunt uw rekeningen niet meer betalen, het groeit u allemaal boven het hoofd. U weet niet goed wat u er aan kunt doen. De meitinker kan u helpen zodat uw geldproblemen niet groter worden. De meitinker kan u ook bij andere hulpverlening brengen.

Uw altijd vriendelijke, 80-jarige buurvrouw doet de laatste tijd eigenaardig. Soms vinden buren haar ’s avonds laat in haar ochtendjas dolend op straat. U maakt zich zorgen en weet niet goed wat u kunt doen. De meitinker kan helpen om de juiste hulp in te schakelen.

 

Regelt de meitinker alles voor u?

Nee, de meitinker zoekt samen met u een oplossing. Kunt u het probleem zelf oplossen? Bijvoorbeeld met familie, buren of vrijwilligers? Dan helpt de meitinker u daarbij. Maar als dat nodig is, kan de meitinker ook zelf een oplossing regelen.

Zijn de meitinkers gemeenteambtenaren?

Ja, de meitinkers zijn in dienst bij de gemeente Heerenveen. Hebt u vragen over wonen, welzijn en zorg, dan kunt u bij een meitinker terecht. Iedere wijk en ieder dorp heeft een vaste meitinker.

Ik ben gevallen en kan het huishouden niet doen. Kan de meitinker snel huishoudelijke hulp voor mij regelen?

Dit hangt af van uw situatie. Als het nodig is, kan de meitinker snel hulp regelen. U kunt uw probleem melden bij de meitinker of het Wmo-loket.

Kan de meitinker een scootmobiel voor mij regelen?

Dat hangt van uw situatie af. U kunt uw vervoersprobleem melden bij de meitinker of bij het Wmo-loket.

Kan de meitinker een uitkering voor mij regelen?

Een uitkering moet u zelf aanvragen via werk.nl. Komt u er echt niet zelf uit dan de meitinker u verder helpen. U kunt hiervoor ook terecht bij bijvoorbeeld De Barones.

Met wie werkt de meitinker samen?

De meitinker werkt in ieder geval samen met degene die de vraag stelt en de mensen die om de hulpvrager heen staan zoals familie, buren of vrienden. Verder werkt de meitinker graag samen met vrijwilligers, buurtorganisaties, opbouwwerk, kerken enzovoort. Dat geldt ook voor de professionele hulp of zorg als die aanwezig of nodig is.

Ik maak mij zorgen over mijn buurman, want hij laat niemand meer binnen. Kan ik de meitinker vragen om te helpen?

Ja, u kunt hierover contact opnemen met de meitinker. Misschien zijn er ook al andere hulpverleners bekend met uw buurman. Dan legt de meitinker contact met deze hulpverleners. Zo niet, dan bekijkt de meitinker hoe zij uw buurman eventueel kan helpen.

Komt de meitinker altijd bij mij thuis?

Dat hangt af van uw vraag. Soms kan de meitinker uw vraag ook telefonisch of per e-mail beantwoorden. Zo nodig maakt de meitinker met u een afspraak om bij u thuis te komen.

Is de meitinker dag en nacht bereikbaar?

Nee, de meitinker is telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag 08.30 – 16.00 uur). Wilt u buiten kantooruren een melding doen, dan kunt u e-mailen of de voicemail inspreken

Kan ik de meitinker bezoeken?

De meitinker komt meestal bij u op bezoek. Sommige meitinkers hebben een wekelijks spreekuur.

Vertraging bij nieuwe aanvragen huishoudelijke hulp

Houd u er rekening mee dat het bij nieuwe aanvragen voor huishoudelijke hulp helaas langer kan duren voordat u de hulp in de huishouding krijgt waar u recht op heeft. Dit heeft te maken met het personeelstekort in de zorg. Wij adviseren dan ook om tijdig contact op te nemen met één van de meitinkers voor het bespreken van uw situatie.

Cliëntondersteuner

Wilt u het gesprek met de meitinker niet alleen voeren, maar heeft u geen familielid of iemand anders die bij het gesprek aanwezig kan zijn? Dan kunt u ook een onafhankelijke cliëntondersteuner vragen mee te gaan (gratis). Hij of zij is speciaal opgeleid om met u mee te denken. De cliëntondersteuner helpt om de situatie op een rijtje te zetten en geeft informatie en advies. Om in contact te komen met een onafhankelijke cliëntondersteuner belt u met Sociaal Werk De Kaai: 088 03 05 150. Of kijk op de website van Sociaal Werk De Kaai.

Geplaatst op 15 januari 2017, 16:30 | Gewijzigd op 2 april 2024, 16:52

Nieuws