Bekijk onze pagina met informatie over het coronavirus

Een meitinker kan u helpen

Hebt u vragen over wonen, welzijn en zorg, dan kunt u bij een meitinker terecht. Iedere wijk en ieder dorp heeft een vaste meitinker. De meitinker zoekt samen met u een oplossing. Kunt u het probleem zelf oplossen? Bijvoorbeeld met familie, buren of vrijwilligers? Dan helpt de meitinker u daarbij. Maar als dat nodig is, kan de meitinker ook zelf een oplossing regelen.

Vind uw meitinker

Heerenveen Noord, Heerenveen Centrum, Terband, Luinjeberd, Tjalleberd, Gersloot, Haskerdijken, Nieuwebrug (Woonservicezone 1)

Tea Hoekstra en Richard Corman
Bel: (0513) 61 77 36
E-mail: woonservicezone1@heerenveen.nl

Heerenveen Skoatterwâld, Oranjewoud, De Knipe, Bontebok (Woonservicezone 2)

Ingrid Ahlers
Ingrid Ahlers
Bel: (0513) 61 77 55
E-mail: woonservicezone2@heerenveen.nl

Jubbega, Hoornsterzwaag, Oudehorne of Nieuwehorne (Woonservicezone 3)

Elly van Haastert en Ineke Jonker
Bel: (0513) 61 77 56
E-mail: woonservicezone3@heerenveen.nl

Heerenveen Midden, Heerenveen De Akkers, Oudeschoot, Mildam of Katlijk (Woonservicezone 4)

Marja Hijma, Natasja Dontje en Saskia Linders
Bel: (0513) 61 77 64
E-mail: woonservicezone4@heerenveen.nl

Heerenveen Nijehaske, Heerenveen De Greiden, Heerenveen De Heide, Nieuweschoot (Woonservicezone 5)

Faroek Ghazi, Amara Haagens en Mustafa Coskun
Bel: (0513) 61 77 86
E-mail: woonservicezone5@heerenveen.nl

Akkrum, Nes en Aldeboarn (Woonservicezone 6)

Annie Spinder Bel: (0513) 61 78 96 E-mail: woonservicezone6@heerenveen.nl

 


Daarnaast kunt u Antje Ruiter treffen, zij werkt ook als meitinker.

 

Op deze kaart ziet u in welke woonservicezone uw dorp of wijk zit.

Welk dorp en wijk hoort bij welke Woonservicezone

 

Woonservicezone 1: Gersloot, Haskerdijken, Heerenveen Centrum, Heerenveen Noord, Luinjeberd, Nieuwebrug, Terband en Tjalleberd

Woonservicezone 2: Bontebok, De Knipe, Oranjewoud en Heerenveen Skoatterwâld

Woonservicezone 3: Hoornsterzwaag, Jubbega, Nieuwehorne en Oudehorne

Woonservicezone 4: Heerenveen De Akkers, Heerenveen Midden, Katlijk, Mildam en Oudeschoot

Woonservicezone 5: Heerenveen De Greiden, Heerenveen De Heide, Heerenveen, Nieuweschoot en Nijehaske

Woonservicezone 6: Aldeboarn, Akkrum en Nes

Vraag en antwoord

De meitinker komt meestal bij u op bezoek. Sommige meitinkers hebben een wekelijks spreekuur.

Nee, de meitinker is telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag 08.30 – 16.00 uur). Wilt u buiten kantooruren een melding doen, dan kunt u e-mailen of de voicemail inspreken

Dat hangt af van uw vraag. Soms kan de meitinker uw vraag ook telefonisch of per e-mail beantwoorden. Zo nodig maakt de meitinker met u een afspraak om bij u thuis te komen.

Ja, u kunt hierover contact opnemen met de meitinker. Misschien zijn er ook al andere hulpverleners bekend met uw buurman. Dan legt de meitinker contact met deze hulpverleners. Zo niet, dan bekijkt de meitinker hoe zij uw buurman eventueel kan helpen.

De meitinker werkt in ieder geval samen met degene die de vraag stelt en de mensen die om de hulpvrager heen staan zoals familie, buren of vrienden. Verder werkt de meitinker graag samen met vrijwilligers, buurtorganisaties, opbouwwerk, kerken enzovoort. Dat geldt ook voor de professionele hulp of zorg als die aanwezig of nodig is.

Een uitkering moet u zelf aanvragen via werk.nl. Komt u er echt niet zelf uit dan de meitinker u verder helpen. U kunt hiervoor ook terecht bij bijvoorbeeld De Barones.

Dat hangt van uw situatie af. U kunt uw vervoersprobleem melden bij de meitinker of bij het Wmo-loket.

Dit hangt af van uw situatie. Als het nodig is, kan de meitinker snel hulp regelen. U kunt uw probleem melden bij de meitinker of het Wmo-loket.

Ja, de meitinkers zijn in dienst bij de gemeente Heerenveen. Hebt u vragen over wonen, welzijn en zorg, dan kunt u bij een meitinker terecht. Iedere wijk en ieder dorp heeft een vaste meitinker.

Nee, de meitinker zoekt samen met u een oplossing. Kunt u het probleem zelf oplossen? Bijvoorbeeld met familie, buren of vrijwilligers? Dan helpt de meitinker u daarbij. Maar als dat nodig is, kan de meitinker ook zelf een oplossing regelen.

U bent gevallen en kunt even niet goed lopen. U hebt geen familie in de buurt wonen die u kan helpen. De meitinker kan u helpen, bijvoorbeeld om tijdelijk hulp in huis te krijgen.

U hebt de laatste tijd veel zorgen om geld. U kunt uw rekeningen niet meer betalen, het groeit u allemaal boven het hoofd. U weet niet goed wat u er aan kunt doen. De meitinker kan u helpen zodat uw geldproblemen niet groter worden. De meitinker kan u ook bij andere hulpverlening brengen.

Uw altijd vriendelijke, 80-jarige buurvrouw doet de laatste tijd eigenaardig. Soms vinden buren haar ’s avonds laat in haar ochtendjas dolend op straat. U maakt zich zorgen en weet niet goed wat u kunt doen. De meitinker kan helpen om de juiste hulp in te schakelen.