College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders (B en W) is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college bestaat uit de burgemeester en drie wethouders. De burgemeester is de voorzitter. De wethouders hebben ieder hun eigen taken (portefeuille).

Wat doet het college?

Het college van B en W maakt plannen en beleid voor de gemeente. De gemeenteraad beslist of die plannen doorgaan. Daarnaast voert het college zelfstandig wetten en regelingen van het Rijk en de provincie Fryslân uit.
Het college vergadert elke week over de plannen en het beleid voor Heerenveen. Wat zij heeft besloten, vindt u in de besluitenlijst.

Collegeprogramma

Het college heeft een meerjarenprogramma vastgesteld: het ‘Hoofdlijnenakkoord’. Dit akkoord beschrijft de visie, thema’s en koers die deze raadsperiode nadrukkelijk de aandacht van college en raad van de nieuwe gemeente Heerenveen zullen vragen.
Lees hier het ‘Hoofdlijnenakkoord 2018-2022‘ (PDF 1 MB).

Wie zitten er in het college?

Burgemeester Tjeerd van der Zwan
Wethouder Jelle Zoetendal
Wethouder Hedwich Rinkes
Wethouder Jaap van Veen

Gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris is bij alle vergaderingen van het college aanwezig en geeft advies.