College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders (B en W) is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college bestaat uit de burgemeester en vier wethouders. De burgemeester is de voorzitter. De wethouders hebben ieder hun eigen taken (portefeuille).

Wat doet het college?

Het college van B en W maakt plannen en beleid voor de gemeente. De gemeenteraad beslist of die plannen doorgaan. Daarnaast voert het college zelfstandig wetten en regelingen van het Rijk en de provincie Fryslân uit.
Het college vergadert elke week over de plannen en het beleid voor Heerenveen. Wat zij heeft besloten, vindt u in de besluitenlijst.

Collegeprogramma

Het college heeft een meerjarenprogramma vastgesteld: het ‘Hoofdlijnenakkoord’. Dit akkoord beschrijft de visie, thema’s en koers die deze raadsperiode nadrukkelijk de aandacht van college en raad van de nieuwe gemeente Heerenveen zullen vragen.
Lees hier het ‘Hoofdlijnenakkoord 2014-2018‘ (PDF, 3.025 kB) (Deze PFD is interactief; u kunt navigeren door op de inhoudsopgave te klikken).

Wie zitten er in het college?

Burgemeester Tjeerd van der Zwan
Wethouder Coby van der Laan
Wethouder Siebren Siebenga
Wethouder Hans Broekhuizen
Wethouder Jelle Zoetendal

Gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris is bij alle vergaderingen van het college aanwezig en geeft advies.