Bestuur

Financien
Meer ruimte voor investeringen en lastenverlichting. Het college van burgemeester en wethouders presenteert de gemeenteraad een sluitende meerjarenbegroting. Daarnaast is in de Themarekening 2016 te zien dat de gemeente 2016 met een positief saldo van zo’n € 4,2 miljoen afsluit. Wethouder financiën Jelle Zoetendal: “De gemeente heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan financieel herstel....
College van B&W
Het college van burgemeester en wethouders (B en W) is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college bestaat uit de burgemeester en vier wethouders. De burgemeester is de voorzitter. De wethouders hebben ieder hun eigen taken (portefeuille). Wat doet het college? Het college van B en W maakt plannen en beleid voor de gemeente....
foto raadszaal
Gemeenteraad
De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. Anders gezegd: de gemeenteraad is de baas van de gemeente. De inwoners van Heerenveen kiezen elke vier jaar een nieuwe gemeenteraad. Wat doet de gemeenteraad? De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan binnen de gemeente. De leden van de gemeenteraad worden elke vier jaar gekozen door de...
Besluiten B&W
Iedere week vergadert het college van burgemeester en wethouders (B&W). De besluiten die het college neemt, komen in een besluitenlijst. Deze kunt u hier inzien. Besluitenlijst 1 augustus 2017 (PDF 132 kB) Besluitenlijst 25 juli 2017 (PDF 119 kB) Besluitenlijst 18 juli 2017 (PDF 129 kB) Besluitenlijst 11 juli 2017 (PDF 125 kB) Besluitenlijst 4...
Participatieraad
De Participatieraad is een onafhankelijk adviesorgaan voor de gemeente Heerenveen. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Jeugdwet. De Participatieraad doet dit namens de inwoners van de gemeente Heerenveen. Meer weten? De samenstelling, adviezen, vergaderagenda’s en -verslagen vindt...