Bestuur

Hoe werkt de gemeenteraad
De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van Heerenveen. De gemeenteraad bepaalt het beleid en neemt de belangrijkste beslissingen over bijvoorbeeld geld en de gemeentelijke wetten (verordeningen). Gemeenteraad De gemeenteraadsleden verzamelen ideeën bij inwoners, ondernemers en organisaties. Daarna discussiëren ze hierover in een commissievergadering en nemen besluiten in de raadsvergaderingen. Vervolgens voert het college van burgemeester en... Lees meer
Gemeenteraad
  De gemeenteraad is door de inwoners gekozen en bestuurt de gemeente. De gemeenteraad bepaalt het beleid en controleert het college van burgemeester en wethouders op de uitvoering ervan. Klik op één van de onderstaande onderwerpen om meer te lezen over wie de raadsleden zijn, waar ze over spreken en besluiten en hoe je kunt... Lees meer
Financiën
De gemeente Heerenveen stelt jaarlijks verschillende documenten op over de gemeentelijke financiën. Hierin wordt zowel naar de toekomst gekeken, als verantwoording afgelegd over het verleden. Financiële documenten De Begroting De Themabegroting geeft aan welke beleidsvoornemens de gemeente heeft, hoeveel geld dat kost en op welke manier het betaald gaat worden. Op donderdagavond 11 november heeft... Lees meer
Onderzoeken rekenkamercommissie
Rapportage rekenkameronderzoek bejegening bijstandsgerechtigden Persbericht Rekenkamercommissie Heerenveen (PDF 197 kB) Rectificatie rapport bejegening Bijstandsgerechtigden (PDF 407 kB) Rekenkamerrapport Bejegening Bijstandsgerechtigden (PDF 3 MB) Rapportage Onderzoek naar de kwaliteit van dienstverlening Rapportage Onderzoek naar de kwaliteit van dienstverlening def (PDF 2 MB) Rapportage Transformatie binnen het sociaal domein in Friesland door ogen wijkteams Rapportage Transformatie binnen... Lees meer
Politiek Actief
Politiek Actief | 3 maart   Klik op jouw gemeente voor het tweede deel: Gemeente Heerenveen Gemeente Ooststellingwerf Gemeente Opsterland Gemeente Smallingerland Gemeente De Fryske Marren Gemeente Weststellingwerf: https://meet.starleaf.com/4203830013/app groep 1 onder leiding van raadslid Ed de Vrieshttps://meet.starleaf.com/4644007988/app groep 2 onder leiding van raadslid Gaby Thijssen... Lees meer
Rekenkamercommissie
Wat doet de rekenkamercommissie? De Rekenkamercommissie is onafhankelijk en onderzoekt of de gemeenteraad en het college goed hun werk doen en doet daarover aanbevelingen aan de gemeenteraad. De vragen die de commissie stelt zijn: Levert het werk van de gemeente dát op wat bedoeld is? Is tijd, kennis en geld goed ingezet? Voldoet dat wat... Lees meer
College van B&W
Het college van burgemeester en wethouders (B en W) is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college bestaat uit de burgemeester en drie wethouders. De burgemeester is de voorzitter. De wethouders hebben ieder hun eigen taken (portefeuille). Wat doet het college? Het college van B en W maakt plannen en beleid voor de gemeente. De... Lees meer
Besluiten B&W
Iedere week vergadert het college van burgemeester en wethouders (B&W). De besluiten die het college neemt, komen in een besluitenlijst. Deze kunt u hier inzien. Besluitenlijst 11 januari 2022 (PDF 283 kB) Besluitenlijst 21 december 2021 (PDF 267 kB) Besluitenlijst 14 december 2021 (PDF 217 kB) Archief Besluitenlijst 7 december 2021 (PDF 245 kB) Besluitenlijst... Lees meer