Bestuur

Financiën
Heerenveen presenteert een sluitende begroting 2018 Het college van burgemeester en wethouders presenteert de gemeenteraad een sluitende begroting voor 2018. Ook voor de langere termijn zijn de uitkomsten positief. De gezonde financiële positie geeft ruimte aan eerder voorgestelde ambities. Er wordt extra ingezet op lastenverlichting, activering bijstandsgerechtigden, infrastructuur, veiligheid, sport en sportonderwijs. De reservepositie groeit...
College van B&W
Het college van burgemeester en wethouders (B en W) is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college bestaat uit de burgemeester en vier wethouders. De burgemeester is de voorzitter. De wethouders hebben ieder hun eigen taken (portefeuille). Wat doet het college? Het college van B en W maakt plannen en beleid voor de gemeente....
foto raadszaal
Gemeenteraad
De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. Anders gezegd: de gemeenteraad is de baas van de gemeente. De inwoners van Heerenveen kiezen elke vier jaar een nieuwe gemeenteraad. Wat doet de gemeenteraad? De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan binnen de gemeente. De leden van de gemeenteraad worden elke vier jaar gekozen door de...
Besluiten B&W
Iedere week vergadert het college van burgemeester en wethouders (B&W). De besluiten die het college neemt, komen in een besluitenlijst. Deze kunt u hier inzien. Besluitenlijst 5 december 2017 (PDF 140 kB) Besluitenlijst 28 november 2017 (PDF 121 kB) Besluitenlijst 21 november 2017 (PDF 132 kB) Besluitenlijst 14 november 2017 (PDF 138 kB) Besluitenlijst 7...
Participatieraad
De Participatieraad is een onafhankelijk adviesorgaan voor de gemeente Heerenveen. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Jeugdwet. De Participatieraad doet dit namens de inwoners van de gemeente Heerenveen. Meer weten? De samenstelling, adviezen, vergaderagenda’s en -verslagen vindt...