Bestuur

College van B&W
Het college van burgemeester en wethouders (B en W) is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college bestaat uit de burgemeester en vier wethouders. De burgemeester is de voorzitter. De wethouders hebben ieder hun eigen taken (portefeuille). Wat doet het college? Het college van B en W maakt plannen en beleid voor de gemeente....
foto raadszaal
Gemeenteraad
De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. Anders gezegd: de gemeenteraad is de baas van de gemeente. De inwoners van Heerenveen kiezen elke vier jaar een nieuwe gemeenteraad. Wat doet de gemeenteraad? De gemeenteraad besluit over het beleid voor de gemeente Heerenveen. Ook controleert de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders...
Besluiten B&W
Iedere week vergadert het college van burgemeester en wethouders (B&W). De besluiten die het college neemt, komen in een besluitenlijst. Deze kunt u hier inzien. Besluitenlijst 14 maart 2017 (PDF 125 kB) Besluitenlijst 7 maart 2017 (PDF 141 kB) Besluitenlijst 28 februari 2017 (PDF 66 kB) Besluitenlijst 21 februari 2017 (PDF 111 kB) Besluitenlijst 14...
Participatieraad
De Participatieraad is een onafhankelijk adviesorgaan voor de gemeente Heerenveen. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Jeugdwet. De Participatieraad doet dit namens de inwoners van de gemeente Heerenveen. Meer weten? De samenstelling, adviezen, vergaderagenda’s en -verslagen vindt...
Regelingen
Aan welke regelingen en spelregels moet iedereen binnen de gemeente Heerenveen zich houden? Kijk op de website Overheid.nl. Hier kunt u zoeken in alle gemeentelijke, provinciale en landelijke regelingen....