Bestuur

College van B&W
Het college van burgemeester en wethouders (B en W) is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college bestaat uit de burgemeester en vier wethouders. De burgemeester is de voorzitter. De wethouders hebben ieder hun eigen taken (portefeuille). Wat doet het college? Het college van B en W maakt plannen en beleid voor de gemeente....
foto raadszaal
Gemeenteraad
De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. Anders gezegd: de gemeenteraad is de baas van de gemeente. De inwoners van Heerenveen kiezen elke vier jaar een nieuwe gemeenteraad. Wat doet de gemeenteraad? De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan binnen de gemeente. De leden van de gemeenteraad worden elke vier jaar gekozen door de...
Besluiten B&W
Iedere week vergadert het college van burgemeester en wethouders (B&W). De besluiten die het college neemt, komen in een besluitenlijst. Deze kunt u hier inzien.   Besluitenlijst 12 juni 2017 (PDF 72 kB) Besluitenlijst 6 juni 2017 (PDF 134 kB) Besluitenlijst 30 mei 2017 (PDF 131 kB) Besluitenlijst 23 mei 2017 (PDF 138 kB) Besluitenlijst...
Participatieraad
De Participatieraad is een onafhankelijk adviesorgaan voor de gemeente Heerenveen. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Jeugdwet. De Participatieraad doet dit namens de inwoners van de gemeente Heerenveen. Meer weten? De samenstelling, adviezen, vergaderagenda’s en -verslagen vindt...
Regelingen
Aan welke regelingen en spelregels moet iedereen binnen de gemeente Heerenveen zich houden? Kijk op de website Overheid.nl. Hier kunt u zoeken in alle gemeentelijke, provinciale en landelijke regelingen....