Bestuur

Informatie over de gemeente Heerenveen

De gemeente Heerenveen telt 21 kernen, waarvan de plaats Heerenveen verreweg de grootste is. De kernen Akkrum, Jubbega, Oranjewoud, Oudeschoot, Aldeboarn, Nieuwehorne, De Knipe en Nes tellen na Heerenveen de meeste inwoners. De andere kernen zijn: Oudehorne, Tjalleberd, Hoornsterzwaag, Mildam, Katlijk, Luinjeberd, Bontebok, Haskerdijken, Gersloot, Terband, Nieuwebrug, Nieuweschoot. Bekijk de video over de gemeente Heerenveen... Lees meer

Gerrie Rozema

Gerrie Rozema (1969) is wethouder voor GroenLinks sinds juli 2022. Zij zat sinds 2015 in de gemeenteraad van Heerenveen. Vanaf dat moment was zij ook fractievoorzitter voor GroenLinks. 5e locoburgemeester Secretaresse: bestuurssecretariaat@heerenveen.nl Volg Gerrie Rozema op Twitter Bestuurder uitnodigen Wilt u Gerrie Rozema graag uitnodigen voor een speciale gelegenheid? Vul het aanvraagformulier volledig in. Kansrijk leven voor... Lees meer

Jelle Zoetendal

Jelle Zoetendal (1976) is voor de PvdA wethouder sinds januari 2014. Hij zat sinds 2006 in de gemeenteraad. Van 2010 tot 2013 was hij fractievoorzitter van de PvdA. Tot 2013 was Zoetendal werkzaam bij Grontmij; een Europees advies- en ingenieursbureau dat zich o.a. bezighoudt met energie, wegen, duurzame gebouwen en water. 1e locoburgemeester. Secretaresse: bestuurssecretariaat@heerenveen.nl Volg... Lees meer

Jaap van Veen

Jaap van Veen (1983) is sinds 2018 wethouder voor de VVD. Vanaf 2010 zat hij in de gemeenteraad. Van 2010 tot 2018 werkte Van Veen voor BMC Implementatie in Amersfoort. De laatste vier jaar was hij accountmanager Noord- en Oost-Nederland op het gebied van Financiën en Bedrijfsvoering.  3e locoburgemeester. Secretaresse: bestuurssecretariaat@heerenveen.nl. Volg Jaap van Veen op... Lees meer

Hedwich Rinkes

Hedwich Rinkes (CDA, 1978) is sinds 2020 wethouder. Ze was vanaf 2014 raadslid. Eerder werkte zij in de zorgsector, waarvan de laatste jaren als programmamanager bij ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen. 2e locoburgemeester. Secretaresse: bestuurssecretariaat@heerenveen.nl Bestuurder uitnodigen Wilt u Hedwich Rinkes graag uitnodigen voor een speciale gelegenheid? Vul het aanvraagformulier volledig in. Meedoen aan onze samenleving Toonaangevend in... Lees meer

Sybrig Sytsma

Sybrig Sytsma (1961) is voor de PvdA wethouder sinds juli 2022. Vanaf maart 2018 was zij raadslid voor de PvdA in Heerenveen. Zij werkte als adjunct-directeur bij de gemeente Weststellingwerf. Daarvoor was ze afdelingshoofd sociaal domein bij diezelfde gemeente. 4e locoburgemeester Secretaresse: bestuurssecretariaat@heerenveen.nl Volg Sybrig Sytsma op Twitter Bestuurder uitnodigen Wilt u Sybrich Sytsma graag uitnodigen... Lees meer

Tjeerd van der Zwan

Tjeerd van der Zwan (PvdA, 1954) is sinds juni 2011 burgemeester van Heerenveen. Daarvoor was hij burgemeester van de gemeente Achtkarspelen (2007 – 2011) en wethouder van de gemeente Lelystad (1998 – 2007). Secretaresse: bestuurssecretariaat@heerenveen.nl Volg Tjeerd van der Zwan op Twitter Bestuurder uitnodigen Wilt u Tjeerd van der Zwan graag uitnodigen voor een speciale gelegenheid?... Lees meer

Register buitenlandse reizen

Een dienstreis is een reis die de burgemeester of een wethouder maakt in het kader van zijn/haar functie. Register en verslag Na afstemming binnen het college wordt de (voorgenomen) reis in het register geplaatst. In dit register staat welke bestuurder wanneer naar welke bestemming is geweest en wat het doel was van de dienstreis. Na... Lees meer