Bestuur

Breedband
Whitepaper stratix draadloos vs glasvezel (PDF 509 kB) Informatie van DFMopGlas (PDF 1 MB) Informatiebrief ambassadeurs december 2017 (PDF 419 kB) Brief raad en raadsfracties politieke steun voor grijs (PDF 191 kB) Samenvattende conclusies en aanbevelingen noordelijke rekenkamer breedband rapport fryslan (PDF 467 kB) Brief provincie stand van zaken (PDF 2 MB)... Lees meer
Beleidsoverzicht Omgevingsvisie
Cultuur 01 Cultuurnota_14_maart_2017 (PDF 1 MB) Duurzaamheid 01_Beleidskader_zonneparken_Heerenveen_2016 (PDF 7 MB) 02_Uitvoeringsprogramma_duurzaamheid_2015-2020 (PDF 1 MB) 03_Beleidsnotitie windenergie 2005 (PDF 291 kB)  ... Lees meer
Financiën
Heerenveen presenteert een sluitende begroting 2018 Het college van burgemeester en wethouders presenteert de gemeenteraad een sluitende begroting voor 2018. Ook voor de langere termijn zijn de uitkomsten positief. De gezonde financiële positie geeft ruimte aan eerder voorgestelde ambities. Er wordt extra ingezet op lastenverlichting, activering bijstandsgerechtigden, infrastructuur, veiligheid, sport en sportonderwijs. De reservepositie groeit... Lees meer
Onderzoeken rekenkamercommissie
2017 Caparis – bestuurlijk rapport rekenkamercommissie – oktober 2017 (PDF 257 kB) Caparis – Feitenrapport Bijlage bij bestuurlijk rapport – oktober 2017 (PDF 300 kB) Caparis – Brief aan raad bestuurlijk rapport – oktober 2017 (PDF 45 kB) Wmo2015 Heerenveen – Samen thuis – eindrapportage onderzoek – september 2017 (PDF 1 MB) Wmo 2015 Heerenveen... Lees meer
Economie, recreatie en toerisme
Economie Begroting 2018 Heerenveen Ondernemers Fonds (PDF 47 kB) HOF-Evaluatie 2015-2017 (PDF 2 MB) Evaluatie HOF raadsvoorstel na college (PDF 207 kB) Ondernemersfonds Heerenveen – raadsvoorstel 15 december 2014 (PDF 201 kB) Economisch beleid 2011 – 2016 – raadsvoorstel 14-11-2017 (PDF 257 kB) Beliedsnota Plattelân 2014-2017 – Provinsje Fryslân (PDF 822 kB) Toerisme en recreatie... Lees meer