Uittreksels

Uittreksel BRP
Hebt u een bewijs nodig dat u staat ingeschreven bij de gemeente Heerenveen? Vraag dan een uittreksel van de Basisregistratie personen (BRP) aan. Waarvoor hebt u een uittreksel BRP nodig? Een uittreksel van de BRP hebt u bijvoorbeeld nodig als u een instantie daarom vraagt, bijvoorbeeld een bank of pensioenfonds. Wat staat er op het...
Uittreksel burgerlijke stand
Hebt u een bewijs nodig dat u bent geboren? Of dat u bent getrouwd? Of dat uw ouder of partner is overleden? Vraag dan een uittreksel van de burgerlijke stand aan bij de gemeente waar u bent geboren, getrouwd, of waar uw ouder of partner is overleden. Waarvoor hebt u een uittreksel burgerlijke stand nodig?...
VOG (Verklaring omtrent het gedrag)
Moet u bewijzen dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar is voor uw (nieuwe) baan of taak? Vraag dan een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) aan. U regelt het online, samen met uw werkgever. Dat gaat snel en scheelt u geld. Hoe vraagt u een VOG online aan? Uw werkgever vult zijn deel van...
Bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)
Hebt u een bewijs nodig dat u in leven bent? Vraag dan het officiële bewijs op papier aan. Dit heet ook wel een attestatie de vita. Waarvoor hebt u een bewijs van in leven zijn nodig? Een bewijs van in leven zijn kunt u nodig hebben wanneer u een pensioenregeling afsluit of een uitkering aanvraagt....