Melding maken

Handhaving

Als u denkt dat iemand zich niet aan de regels houdt, kunt u dit doorgeven aan de gemeente. Vragen om de handhaven U kunt de gemeente vragen om de regels te handhaven. Bijvoorbeeld bij: illegale stort van afval bodem die is vervuild stankoverlast geluidsoverlast ongewenste reclame (buiten) bouwen zonder vergunning illegale verhuur of ander verkeerd... Lees meer

Melding en overlast

Heeft u wateroverlast of wilt u een kapotte lantaarnpaal melden? Als u in de stad of uw buurt iets ziet dat kapot is, vuil is, niet werkt of overlast geeft, kunt u daar een melding van maken. Klik op onderstaande onderwerpen om meer te lezen over wat u kunt doen. Melding maken Via het meldingsformulier.... Lees meer

Klacht, bezwaar en beroep

Heeft u een klacht over de behandeling of communicatie door ambtenaren of de gemeente als organisatie? Dan kunt u een klacht indienen. Ervaart u overlast van kapotte straatverlichting, een slecht wegdek of wilt u iets anders melden? Dan kunt u een melding te doen. Een klacht (dit geldt alleen voor klachten over de behandeling of... Lees meer

Heeft de gemeente niet tijdig besloten?

Als u een vergunning of uitkering aanvraagt of een bezwaarschrift indient, mag u er van uitgaan dat de gemeente daar tijdig op antwoordt. Gebeurt dat niet, dan kunt u de gemeente daar op aanspreken en haar in gebreke stellen. Hoe kan ik de gemeente ‘in gebreke stellen’? Heeft de gemeente niet op tijd een besluit... Lees meer

Schade door gemeente

Hebt u schade opgelopen en vindt u dat de gemeente daaraan schuld heeft? Bijvoorbeeld door een slecht onderhouden weg of door een aanrijding met een voertuig van de gemeente? Dan kunt u een schadevergoeding aanvragen. Melding maken U kunt eenvoudig met een online formulier een melding doen. Hiervoor is DigiD nodig. Wat stuurt u mee... Lees meer

Zienswijze

Wilt u reageren op een ontwerpbesluit van de gemeente Heerenveen? Dan kunt u ons dat laten weten. Zo’n reactie op een ontwerpbesluit of ontwerpplan noemt de wet een zienswijze. Waarop kunt u reageren? Met een zienswijze kunt u reageren op ontwerpbesluiten van de gemeente. Bijvoorbeeld op een ontwerpbeschikking over een vergunningaanvraag, of over een ontwerpontheffing.... Lees meer

Voorlopige voorziening

Hebt u bezwaar gemaakt of beroep ingediend tegen een besluit? En kunt u het einde van de procedure niet afwachten? Is er spoed bij? Vraag dan tegelijk met uw bezwaar of beroep om een voorlopige voorziening. Voor een voorlopige voorziening gaat u naar de voorzieningenrechter. Wat is een voorlopige voorziening? Een voorlopige voorziening is een... Lees meer

Bezwaar indienen per brief

Kunt u uw bezwaar niet online indienen? Hebt u geen DigiD? Schrijft u liever een brief? U kunt uw bezwaar ook schriftelijk indienen. Wat zet u in uw bezwaar? Als u bezwaar maakt in een brief, vermeldt u daarin: tegen welk besluit u bezwaar maakt waarom u bezwaar maakt de datum van uw bezwaar uw... Lees meer