Melding maken

Handhaving

Als u denkt dat iemand zich niet aan de regels houdt, kunt u dit doorgeven aan de gemeente. Vragen om de handhaven U kunt de gemeente vragen om de regels te handhaven. Bijvoorbeeld bij: illegale stort van afval bodem die is vervuild stankoverlast geluidsoverlast ongewenste reclame (buiten) bouwen zonder vergunning illegale verhuur of ander verkeerd... Lees meer

Melding en overlast

Heeft u wateroverlast of wilt u een kapotte lantaarnpaal melden? Als u in de stad of uw buurt iets ziet dat kapot is, vuil is, niet werkt of overlast geeft, kunt u daar een melding van maken. Klik op onderstaande onderwerpen om meer te lezen over wat u kunt doen.  Doe een melding Via de... Lees meer

Klacht, bezwaar en beroep

Heeft u een klacht over de behandeling of communicatie door ambtenaren of de gemeente als organisatie? Dan kunt u een klacht indienen. Ervaart u overlast van kapotte straatverlichting, een slecht wegdek of wilt u iets anders melden? Dan kunt u een melding te doen. Een klacht (dit geldt alleen voor klachten over de behandeling of... Lees meer

Heeft de gemeente niet tijdig besloten?

De gemeente moet u op tijd een antwoord geven (beslissen) op uw aanvraag of bezwaar. Bijvoorbeeld als u een bouwvergunning of een uitkering aanvraagt. Of als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente over de hoogte van een subsidie die u krijgt. Beslissen we niet op tijd dan kunt u ons... Lees meer

Schade door gemeente

Hebt u schade opgelopen en vindt u dat de gemeente daaraan schuld heeft? Bijvoorbeeld door een slecht onderhouden weg of door een aanrijding met een voertuig van de gemeente? Dan kunt u een schadevergoeding aanvragen. Melding maken U kunt eenvoudig met een online formulier een melding doen. Hiervoor is DigiD nodig. Wat stuurt u mee... Lees meer

Zienswijze

Wilt u reageren op een ontwerpbesluit van de gemeente Heerenveen? Dan kunt u ons dat laten weten. Zo’n reactie op een ontwerpbesluit of ontwerpplan noemt de wet een zienswijze. Waarop kunt u reageren? Met een zienswijze kunt u reageren op ontwerpbesluiten van de gemeente. Bijvoorbeeld op een ontwerpbeschikking over een vergunningaanvraag, of over een ontwerpontheffing.... Lees meer

Voorlopige voorziening

Hebt u bezwaar gemaakt of beroep ingediend tegen een besluit? En kunt u het einde van de procedure niet afwachten? Is er spoed bij? Vraag dan tegelijk met uw bezwaar of beroep om een voorlopige voorziening. Voor een voorlopige voorziening gaat u naar de voorzieningenrechter. Wat is een voorlopige voorziening? Een voorlopige voorziening is een... Lees meer

Bezwaar indienen per brief

Kunt u uw bezwaar niet online indienen? Hebt u geen DigiD? Schrijft u liever een brief? U kunt uw bezwaar ook schriftelijk indienen. Wat zet u in uw bezwaar? Als u bezwaar maakt in een brief, vermeldt u daarin: tegen welk besluit u bezwaar maakt waarom u bezwaar maakt de datum van uw bezwaar uw... Lees meer