Duurzaam Heerenveen

ZonnepanelenZonneweides in Heerenveen

Wij hebben een Beleidskader zonneparken Heerenveen 2016 (PDF 7 MB) in Heerenveen laten opstellen. In deze notitie kunt u lezen op welke plekken en onder welke voorwaarden zonneparken mogen komen. Denkt u na over de kansen van een zonnepark? En past uw idee binnen ons beleid? Neem dan contact met ons op via e-mail Marjan Postma of bel 14 0513.Wilt u meer weten? stuur dan een e-mail naar Marjan Postma of bel 14 0513.

Plannen 2015-2020

In ons Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2015-2020 (PDF 1 MB) staan onze visie en plannen voor de periode tot 2020. We willen werken met spelregels om onze leefomgeving steeds een beetje meer duurzaam te maken. Bij onze beslissingen willen we:

  • meer in de menselijke basisbehoeften voorzien
  • de bodem minder uitputten dan we nu doen
  • minder schadelijke chemische stoffen gebruiken dan we nu doen
  • de natuur minder aantasten dan we nu doen

Meer over deze spelregels leest u op The Naturel Step.
In ons programma Duurzaamheid omschrijven we in streefbeelden hoe we de toekomst in Heerenveen zien. Deze toekomst maken we samen met onze inwoners, bedrijven, scholen en andere organisaties. Ook al hebben we niet bij alle streefbeelden concrete doelen benoemd, we gebruiken deze streefbeelden wel bij alle ontwikkelingen. Het uitvoeringsprogramma zelf richt zich op:

  • Mienskip: wonen, onderwijs, lokale initiatieven
  • bedrijven en economie: biobased economy en duurzame energie
  • voorbeeldfunctie eigen organisatie

In het uitvoeringsprogramma 2015-2020 staat omschreven welke projecten en maatregelen we van plan zijn uit te voeren. Wilt u hier meer over weten? stuur dan een e-mail naar Marjan Postma.

Wat is de zon op uw dak waard?

Denkt u na over het kopen van zonnepanelen en wilt u weten of uw dak geschikt is? Gebruik dan onze nieuwe zonnekaart. Hier kunt u snel en simpel kijken of uw dak geschikt is voor zonnepanelen. U hoeft alleen uw adres in te toetsen en de zonnekaart berekent hoeveel zonnepanelen op uw dak passen, wat dit kost en oplevert in euro’s en in CO2 winst. Handig dus!