Ontwikkeling

Bouwvolume en architectuur Van der Valk hotel
Van der Valk heeft in overleg met de gemeente twee verschillende modellen ontwikkeld voor het project. De modellen verschillen wezenlijk van elkaar qua vorm, oriëntatie en architectuur. Qua inhoud zijn beide modellen gelijk. Er is ruimte voor maximaal 140 kamers, aangevuld met congres- en horecafaciliteiten. Een volledig overzicht van het maximaal te realiseren programma vindt... Lees meer
Van der Valk hotel
Op 21 januari 2019 heeft de gemeenteraad gekozen voor de vestiging van een Van der Valk Hotel aan de Oranje Nassaulaan en de oprit naar de A32. De afgelopen tijd hebben we gebruikt om de ruimtelijke inpassing van het hotel verder te onderzoeken. Op deze pagina leest u meer informatie over de stand van zaken... Lees meer
Stegenplan
Het centrum van Heerenveen kent een groot aantal smalle en ook wat bredere stegen. Deze zijn onmisbaar voor het verbinden van de verschillende gebieden van het centrum. Het verbeteren van de stegen is meer dan alleen bestrating en verlichting. Om de vernieuwde aanpak (oftewel stegenplan 2.0) voor stegen te testen, starten we met een pilot... Lees meer
Tijdlijn plan Van der Valk-hotel
Op deze pagina vindt u een planning op hoofdlijnen voor het vervolgproces en een terugblik op de stappen die in het verleden zijn doorlopen. Planning Juli-september 2021: inspraak en overleg met omgeving Q4 2021: principebesluit gemeenteraad voorkeursmodel, mede op basis van inspraakreacties Q1 2022: besluit gemeenteraad over definitief stedenbouwkundig plan Q2 2022: start procedure aanpassing... Lees meer
Op- en afritten A32
In de ochtend- en avondspits en tijdens evenementen ontstaat er in Heerenveen grote verkeersdrukte. Door het toegenomen aantal auto’s is er nu te weinig ruimte vanaf de snelweg de stad in en andersom. Daarnaast ligt knooppunt Heerenveen (A7/A32) dichtbij. Ook dat verhoogt de druk. Als we niets doen, dan zorgt de voortdurende groei van het... Lees meer