Ontwikkeling

Bouwvolume en architectuur Van der Valk hotel
Er is ruimte voor maximaal 140 kamers, aangevuld met congres- en horecafaciliteiten. Een volledig overzicht van het maximaal te realiseren programma vindt u onder de tegel Programma op de pagina over het Van der Valk Hotel. Model 1 is een langwerpig gebouw, parallel aan de Oranje Nassaulaan. Het heeft een hoogte van ca. 30 meter.... Lees meer
Van der Valk hotel
In 2019 heeft de gemeenteraad gekozen voor de vestiging van een Van der Valk Hotel aan de Oranje Nassaulaan en de oprit naar de A32. Inmiddels is meer duidelijk over hoe het hotel er uit gaat zien. Op deze pagina vindt u informatie over de stand van zaken en het vervolgproces. Stand van zaken De... Lees meer
Stegenplan
Het centrum van Heerenveen kent een groot aantal smalle en ook wat bredere stegen. Deze zijn onmisbaar voor het verbinden van de verschillende gebieden van het centrum. Het verbeteren van de stegen is meer dan alleen bestrating en verlichting. Om de vernieuwde aanpak (oftewel stegenplan 2.0) voor stegen te testen, starten we met een pilot... Lees meer
Tijdlijn plan Van der Valk-hotel
Op deze pagina vindt u een planning op hoofdlijnen voor het vervolgproces en een terugblik op de stappen die in het verleden zijn doorlopen. Planning Mei/juni 2022: start procedure aanpassing bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan (gelegenheid voor zienswijzen) Q4 2022 / Q1 2023: vaststellen bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan door gemeenteraad 2024: start uitvoering Terugblik... Lees meer
Op- en afritten A32
De gemeente werkt aan het beter bereikbaar maken van Heerenveen vanaf de A32. Het aantal auto’s dat bij Heerenveen en Heerenveen-Centrum de snelweg op- en afrijdt is de laatste jaren zo hard gegroeid dat verkeersproblemen zijn ontstaan. Daarom hebben de gemeente Heerenveen, de provincie Fryslân en Rijkswaterstaat de handen ineengeslagen en hiervoor oplossingen bedacht. Bewoners... Lees meer