Ontwikkeling

Openingstijden pop-up restaurant
Weten wanneer u terecht kunt in het pop-up restaurant? U leest het in het overzicht.
Tijdlijn plan Van der Valk-hotel
Via de tijdlijn informeren wij u zo goed mogelijk over actuele ontwikkelingen rondom de plannen Van der Valk-Hotel in Heerenveen.
Plan Van der Valk-hotel
Het Van der Valk-concern heeft interesse in de bouw van een hotel in de gemeente Heerenveen, aan de A32 bij Skoatterwâld en Oranjewoud.  Verkenning Alvorens een ontwikkelingsproces te starten, wil de gemeente, in overleg met het Van der Valk-concern, verkennen wat de mogelijke komst van een nieuw hotel betekent voor het ondernemersklimaat en de ontwikkelingskansen...
Tijdlijn azc actueel
Via de tijdlijn informeren wij u zo goed mogelijk over actuele ontwikkelingen rondom het toekomstige azc.
Nieuwsbrieven azc
In samenwerking met het COA en de klankbordgroep brengen wij geregeld een nieuwsbrief uit over het azc. Bewoners van de wijken Heerenveen Noord en Centrum ontvangen de nieuwsbrief thuis. Ook in de bibliotheek, het gemeentehuis en in wijk- en dorpscentra zijn de nieuwsbrieven verkrijgbaar. De digitale versie van de nieuwsbrieven vindt u op deze pagina....